Kerkdienst PGS

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 14/03/2021
Tijd: 10:00 - 11:15

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


Kerkdienst met max 30 kerkgangers, tevens online, zie: Kerk TV

Voorganger: ds. Arrie van Veen, organist: Terry Hamberg

Diaconiecollecte: Ondersteuning diaconaat in arme regio’s

Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen, Limburg en andere gebieden aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven.De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie kerken in deze regio’s begeleidt en ondersteunt in hun diaconale taak.

Klik voor meer informatie op de link: Ondersteuning diaconaat in arme regio’s in NL .

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op het bankrekeningnummer van de diaconie: NL90 RABO 0304 7253 .

Het vastenproject: Kwetsbare kinderen in Smitsveen.

In de Emmakerk en de Oude Kerk staan de vastenpotten weer klaar om uw bijdrge in ontvangst te nemen. Helaas is dat maar een beperkt aantal leden van onze gemeente gegeven. Overmaken kan echter ook via bovenstaand rekeningnummer diaconie: NL90 RABO 0304 7253 met vermelding ‘vastenpot’.

Diaconiecollecte op 14 maart a.s. Ondersteuning diaconaat in arme regio’s

Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen, Limburg en andere gebieden aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven.

De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie kerken in deze regio’s begeleidt en ondersteunt in hun diaconale taak.

Klik voor meer informatie op de link: Ondersteuning diaconaat in arme regio’s in NL .

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op het bankrekeningnummer van de diaconie: NL90 RABO 0304 7253 .

 

Reageren niet mogelijk.