Kerkdienst PGS

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 07/03/2021
Tijd: 10:00 - 11:15

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


Kerkdienst met max. 30 kerkgangers, tevens online, zie: Kerk TV

Voorganger: ds. Marjan van der Wal; organist: Hans Hulshof, m.m.v. enkele zangers

Het thema van de Protestantse Kerk voor de veertigdagentijd is “Ik ben er voor jou”. In de diensten van 7, 21 en 28 maart zal dit thema als een rode draad terugkomen, uitlopend op een feestelijke Paasviering waarin in alle glorie duidelijk wordt dat Jezus er voor ons is. De verhalen die hierbij horen hebben te maken met barmhartigheid. Voor a.s. zondag zal het verhaal van de barmhartige Samaritaan te horen zijn.

Een bijzondere dienst, omdat Hans Hulshof ons voor het laatst zal begeleiden. We zullen zijn inzet en warme begeleiding gaan missen, maar gunnen hem ook van harte de tijd en ruimte die hij zal krijgen.

Collectes Diaconie in de veertigdagentijd – thema Kerk in Actie ‘STA OP’

Ellende kan je neerslachtig maken en neerdrukken. Vaak is het goed om op te staan en in beweging te komen. Toch kan dat ook wel eens fout uitpakken. Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk.

Toen Joyce 13 was stonden haar ouders op en trokken met hun jonge kinderen naar de hoofdstad Accra in het zuiden. Maar als je laagopgeleid bent en de taal niet spreekt, kan dat vies tegenvallen. Joyce volgde eerst nog wel onderwijs, maar moest al gauw water op straat gaan verkopen tussen het drukke verkeer. Toen ze 17 was ontmoette ze Grace van het opvangcentrum. Ze stond opnieuw op. Maar dit keer kon ze het kappersvak leren. Het heeft haar leven totaal veranderd. Joyce heeft inmiddels haar eigen kapsalon, waar ze nu zelf een meisje tot kapster opleidt. Ze wil haar kennis delen en iets terugdoen voor de kans die ze zelf kreeg. Aan ons vandaag daarom de vraag vandaag ook op te staan en in beweging te komen en via de collecte meer meisjes zoals Joyce de kans te geven om een vak te leren: sieraden maken, naaien, of het kappersvak. Namens meisjes zoals Joyce: dank u wel!

Meer informatie? Beter inkomen voor boerinnen in Ghana

Vastenpot

Ook op de derde zondag in de veertigdagentijd wijzen we u graag op de vastenpot met als doel Kwetsbare leerlingen in Smitsveen

Inzameling voor het Passantenverblijf

Er zijn al veel bijdragen geleverd, maar het kan ook nu nog: “joggingbroeken en slippers, handdoeken en shampoo, ondergoed en sokken of fietsen” kunnen nog steeds worden ingeleverd bij Gert Bouwman, Johannes Poststraat 53. 0356226876, gertbouwman44@gmail.com .

Het bankrekeningnummer van de diaconie is NL90 RABO 0304 7253 90. De bestemming “Ghana”, “vastenproject” of “passanten-verblijf” vermelden svp.

Reageren niet mogelijk.