Kerkdienst PGS

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 21/02/2021
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Oude Kerk

Soort van activiteit:


Online viering, klik:  Kerk TV

Voorganger: ds. Kees Bregman; organist: Gonny van der Maten

De veertigdagen op weg naar Pasen zijn begonnen. ‘Levensweg’ is het trefwoord dat Kind op zondag aan deze periode geeft. Die weg gaat ‘door de woestijn heen’, d.w.z. door het niet-weten. Voor Jezus begint geloven met intens luisteren – welke stem is betrouwbaar? Volgens Marcus (1:12,13) spreken in ons ‘wilde dieren’ en ‘engelen’. Hoe maken die stemmen verschil? We vieren om af te stemmen op de Leidsman van ons geloof. En dan is er ook brood voor onderweg, en wijn die het hart verheugt! Zet thuis alvast brood en druivensap of wijn klaar, steek de kaars aan, en vier mee in de gemeenschap van brood en wijn. En om mee te lezen, zingen, neuriën in het Liedboek: 91, 299d, 259, 542, 368d, 368c, 23b, 404d, 408d en 91a.

In deze viering speelt Gonny van der Maten ‘Heil hem wien God een plaats bereidt’ (Psalm 91) van Gijs van Schoonhoven (*1953), de Cantilena van Joseph Rheinberger (1839-1901) en O Lamm Gottes unschuldig van Max Reger (1873-1916).

Collecte: Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië

Moldavië wordt wel beschouwd als het armste land van Europa. Door de slechte economische omstandigheden in Moldavië is er weinig werkgelegenheid. Gebrek aan banen zorgt ervoor dat naar schatting 25% van de bevolking in het buitenland is gaan werken. Het wegvallen deze midden-leeftijdscategorie heeft een desastreus effect op de samenleving. Dat is vooral goed zichtbaar in de dorpen, waar veel kinderen en ouderen wonen die alleen zijn achtergebleven. Ook de kerken hebben hieronder te lijden. Er zijn maar weinig actieve kerkleden en weinig inkomsten. Toch zijn er in veel kerkelijke gemeenten wel diaconale initiatieven om de kinderen en ouderen te helpen. Zij hebben daar steun bij nodig. De Moldovan Christian Aid (MCA)  ondersteunt kerkelijke gemeenten en kleine christelijke organisaties met training, advies en financiën. U kunt uw steun geven door een gift te geven voor de diaconale collecte op deze zondag.

Wilt u meer informatie dan kunt u die vinden op de volgende site: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/diaconaal-werk-door-kerken/

 

Reageren niet mogelijk.