Kerkdienst PGS

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 28/02/2021
Tijd: 10:00 - 11:15

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


Online viering, zie:   Kerk TV 

Voorganger: ds. Jan Rinzema; organist: Martijn Griffioen

Wie naar de sterrenwereld kijkt denkt wel eens: wat stel ik in dit grote geheel voor? Wie naar de ouderdom van de aarde kijkt denkt: op die grote tijdslijn, wat stelt mijn korte leventje voor? Vandaag een blik hierop vanuit Psalm 90: God en de kleine mens in de grote kosmos. Veel inspiratie en zegen!

Collecte: Jaarproject

A.s. zondag is de opbrengst van de diaconiecollecte opnieuw bestemd voor Moldavië, deze keer voor ons jaarproject,  gericht op jonge kinderen waarvan veel ouders vertrokken zijn naar het buitenland om daar een inkomen te verdienen. Ondersteund door Youth for Christ zetten de plaatselijke kerken dagcentra op waar de kinderen een veilige plek geboden wordt. Ze worden er geholpen met huiswerk en krijgen er een goede maaltijd. Vanuit de centra krijgen de kinderen en hun families ook sociale begeleiding. Youth for Christ is circa 5 jaar bij een centrum betrokken en daarna kan een kerk op eigen kracht het dagcentrum draaien. Het doel is om de kinderen liefde te geven en ze te integreren in de school, kerk en familie. Zodat ze een goede sociale omgeving hebben. De resultaten zijn duidelijk merkbaar. De kinderen zijn gezonder en doen het ook op school beter.

Vastenproject

Verder wijzen we u graag op het Vastenproject: Kwetsbare kinderen in ons eigen Smitsveen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar het jongste nummer van Adem en Dichtbij van afgelopen week. Het deponeren van uw gift in de  vastenpot is helaas niet mogelijk, maar gelukkig kan ook dat digitaal. Vermeld bij de diaconie s.v.p. de bestemming van uw bijdrage.

Kerk:           NL33 RABO 0359 9048 66 ten name van College van Kerkrentmeesters PG Soest.

Diaconie:   NL90 RABO 0304 7253 90 ten name van College van Diakenen.

U kunt ook gebruik maken van de Givt app op uw smartphone.

Reageren niet mogelijk.