Kerkdienst PGS

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 14/02/2021
Tijd: 10:00 - 11:15

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


Online viering, zie:   Kerk TV 

Voorganger: ds. Marjan van der Wal; organist: Martijn Griffioen; dienst van Schrift en Tafel

Zondag 14 februari; Valentijnsdag. Een dag, waarin je kenbaar maakt dat je van iemand houdt.

Wat een prachtige dag om dan als gelovigen de Maaltijd van Heer te vieren. Een Maaltijd waarin God ons zijn liefde wil tonen. Een liefde die alle grenzen te buiten gaat en zich niet laat weerhouden om op afstand op deze wijze verbonden te zijn. Het is voor het eerst dat wij als PGS de Maaltijd online vieren.

Daarom een paar handvatten om thuis mee te vieren:

  • De oudtestamentische lezing over Naäman wordt als een verhaal aan de kinderen verteld. Zij kunnen dan tijdens de verkondiging een tekening maken.
  • Na de verkondiging, gebeden en inzameling van de gaven klinkt er een lied van Sela: “Samen eten wij”. Dit is het moment dat in de kerk de tafel klaargemaakt wordt en u thuis brood en wijn/druivensap kunt neerzetten.
  • Tijdens de maaltijd wordt u uitgenodigd om thuis mee te delen aan de maaltijd.
  • Wij luisteren dan naar Ubi Caritas Amor (Waar goedheid en liefde heersen, daar is God. De liefde van Christus heeft ons bijeengebracht.)

Reageren niet mogelijk.