Kerkdienst PGS

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 24/01/2021
Tijd: 10:00 - 11:15

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


Online viering  –  Kerk TV

Voorganger: ds. Marjan van der Wal; organist: Hans Hulshof

Zondag een online viering zonder zangers. Het voelt vreemd. De zangers gaven toch een beetje het gevoel van een ‘lijfelijke vertegenwoordiging van de gemeente’. Bovendien ondersteunden zij dienst op een mooie wijze. Gelukkig blijft het orgelspel en zijn de dienstdoende ambtsdragers en de technici nog aanwezig. Ik denk dat we allemaal weer verlangen naar dienst waar we weer voluit kunnen zingen en God de lof toe te brengen. We mogen hopen op betere tijden.

Zondag lezen we uit Deuteronomium 18, 15-20 en Marcus 1, 21-28. Het gaat in de teksten over ‘gezag’. Gezag wordt gegeven door een ander. Dat roept vragen op. Wie geef jij gezag? Wie mag jou leiden? Welke rol speelt Jezus in jouw leven? Vragen die mee zullen klinken in woord, zang en gebed. Wij hopen u zondag online te mogen ontmoeten. Ds. Marjan van der Wal

Reageren niet mogelijk.