Kerkdienst PGS 2

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 20/06/2021
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Oude Kerk

Soort van activiteit:


Kerkdienst met max. 40 kerkgangers, online via Kerk TV

Voorganger: ds. Klaas Holwerda; cantor-organist: Gonny van der Maten

De viering opent met orgelspel ‘Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here!’ (Psalm 28) van Dick Troost (*1949). Het kyrie klinkt opnieuw uit de Missa Corona van Wouter van Belle. De eerste lezing uit het boek Job (30:15-26 en 38:1) zet het thema van de storm neer, waar het in de evangelielezing om draait (Marcus 4:35-41). Tussen de lezingen in klinkt de ‘stormpsalm’ 107 uit Gezangen voor liturgie. Het prachtige lied ‘Jezus, Meester aller dingen’ (LB 352) antwoordt op de verkondiging. Tijdens de viering met Brood en Wijn speelt Gonny van der Maten ‘Jesus Christus, unser Heiland’ (sub communione, BWV 665) van Johann Sebastian Bach (1685-1750). Het slotlied, LB 559 ‘Gij die ver voor ons uit’ vat alles samen – en nu mag de gemeente twee coupletten meezingen, ingetogen, maar toch!

Reageren niet mogelijk.