Kerkdienst PGS 2

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 06/06/2021
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Oude Kerk

Soort van activiteit:


Kerkdienst met max. 40 kerkgangers en via Kerk-TV

Voorganger: ds. Kees Bregman;

cantor-organist: Gonny van der Maten

‘Tweestrijd’ luidt het thema van de Boekenweek en dat sluit wonderwel aan bij de lezing uit het Marcusevangelie die voor deze zondag op de rol staat: over de botsingen tussen Jezus, de ‘theologische heren’ én zijn familie (Marcus 3:20-35). In de opening ontvangen we uit de slotviering van De Open Hof vorige week het gedicht ‘Doortocht’ van Niek Schuman en horen we met elkaar het lied ‘Huis van God en huis van mensen’. ‘Hier begroet en ontmoet God ons met zijn groots tegoed!’ Het is aan ons allen om die ruimte voor en met elkaar vorm te geven.

Muziek en liederen:

Eerste orgelspel: ‘Met heel mijn hart zing ik uw eer’ (Psalm 9) van Dick Troost (*1949) / LB 9 / 299J / 632:3 / 836 / 339D / Na uitleg en verkondiging speelt Gonny van der Maten variaties van haar hand over LB 662 ‘Heer, komt in deze tijd uw heerschappij?’ afwisselend met gezongen coupletten / 368H / Het slotlied, 968 vers 2 en 5 mogen we ‘zachtjes’ meezingen! / 299H. Tot slot klinkt LB 968 ‘Met God zijn wij verbonden’ in een bewerking van Willem Vogel (1920-2010).

De collecten voor zondag 6 juni

De eerste collecte is voor de diaconie. Het doel is versterking van kwetsbare kinderen en vrouwen in Oeganda. Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Het jarenlang gruwelijk geweld van het Verzetsleger van de Heer laat nog steeds littekens na bij ontwrichte gezinnen in Noord-Oeganda. Moeders hebben moeite hun kinderen van eten te voorzien en naar school te laten gaan. De vrouwenvereniging Mothers Union van de Orthodoxe Kerk begeleidt deze vrouwen om hun grootste uitdagingen te overwinnen. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie voor kinderen en vrouwen in Oeganda. Van harte aanbevolen.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/vrouwenoeganda

De tweede collecte is voor het kerkelijk werk in de gemeente.

De collecten worden van harte bij u aanbevolen

Reageren niet mogelijk.