Kerkdienst PGS 2

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 19/09/2021
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Oude Kerk

Soort van activiteit:


Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: ds. Kees Bregman; organist: Martijn Griffioen

De visienota ‘Van U is de toekomst’ (Focus voor de Protestantse Kerk in Nederland op weg naar 2025) heeft als ondertitel ‘Ontvankelijk en waakzaam leven van genade’. In de uitwerking van dit thema gaat de eerste aandacht naar ‘Genade als grondtoon’. In de viering van 5 september in de Emmakerk hebben we daarbij stilgestaan. Het volgende aandachtspunt is ‘Een gemeenschap van Woord en tafel’. Dit thema staat centraal in de viering van deze zondag. Vanouds heeft het christelijk geloof twee brandpunten: het verhaal van Jezus en de kring om zijn tafel. Voor beide zoeken we eigentijdse manieren van zeggen en vieren. Wat je gelóóft moet je dóen! Martijn Griffioen opent de viering met ‘Schmucke dich, o liebe Seele’ van Paul Kickstatt (1893-1953). Tijdens het delen van brood en wijn speelt hij Voluntary II van John Bennet (1735-1784) en tot slot horen we Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’ van Johann Pachelbel (1653-1706). Naast de evangelielezing volgens het Marcusjaar (9:30-37) horen we de pittige woorden van de apostel Paulus aan de jonge christengemeente in Korinthe (11:17-34). Hij spreekt hen aan over de gang van zaken bij hun viering van de maaltijd van de Heer. Ze doen het op een manier die de verbondenheid van gemeenschap miskent of erger nog: verziekt … Het komt erop aan ‘het lichaam van de Heer’ te onderscheiden. Goed om te overwegen wanneer de tekenen van ‘Amazing Grace’ ons gegeven worden!

 

Reageren niet mogelijk.