Kerkdienst PGS 2

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 29/08/2021
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Oude Kerk

Soort van activiteit:


Voorganger: ds Klaas Holwerda; organist: Cor de Jong

De viering opent met een bewerking van Psalm 34 van de hand van de organist van deze zondag, oud-cantor-organist van De Oude Kerk, Cor de Jong. Psalm 40 zet de toon voor het vervolg van de viering. De kyriegloriahymne klinkt (LB 299E) en rond de lezingen wordt gezongen uit LB 333, 19A en 339F. De lezingen zijn uit Jozua 24 en Johannes 6:60-71. Lied 992 ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’ antwoordt op de verkondiging. LB 369J ‘Heer hoor ons bidden, laat komen uw rijk’ klinkt bij de voorbeden en met de prachtige hymne op Willibrord (LB 743) en Bach’s bewerking van de melodie daarvan (‘Von Gott will ich nicht lassen’ BWV 658 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)) besluit de viering.

Reageren niet mogelijk.