Kerkdienst PGS

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 15/11/2020
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Wilhelminakerk

Soort van activiteit:


Kerkdienst via Kerk TV

Voorganger: ds. Geertien Morsink, Zeist; m.m.v. cantor-organist Gonny van der Maten en enkele zangers.

Op de voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar is Matteüs 25:31-46 de evangelielezing, over de even bekende als (op verantwoordelijkheid) aansprekende woorden van Jezus: ‘Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan’. Lied 973 vast die boodschap samen: ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, uw hand en voet, uw hart en mond – roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn.’ In deze viering speelt Gonny van der Maten Nun lob, mein Seel, den Herren (LB 103a) van Dieterich Buxtehude (1637-1707) en Voluntary in G ( Largo en Fugue) van Henry Heron (18e eeuw).

Kaars

In de kerk brandt de Paaskaars. Aan het begin van de viering word je uitgenodigd om zelf thuis een kaars aan te steken en ook daar het licht van Christus te laten branden. Een teken dat we in Christus met elkaar verbonden zijn.

De complete orde van dienst is te vinden op de app CHRCH – meld je aan bij Jaap Gaasenbeek (j.gaasenbeek@hetnet.nl) als je dit kanaal nog niet gebruikt.

Voor de kinderen

Als je thuis samen aan de slag wilt rond dit onderwerp, kijk dan eens hier: https://www.kinderwoorddienst.nl/ en klik op ‘zondag 25 oktober 2020’

Reageren niet mogelijk.