Kerkdienst De Open hof

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 22/11/2020
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
De Open Hof

Soort van activiteit:


De viering in De Open Hof wordt uitgezonden via Kerkradio

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar komen wij samen om te gedenken en om de liefde voor hen die niet meer bij ons zijn voor even weer een plaats, een onderdak te kunnen geven.

In deze speciale viering gedenken wij gemeenteleden die het afgelopen jaar gestorven zijn.

We noemen hun namen en spreken daarmee uit, dat hun naam verbonden is met die van de Eeuwige. Wij steken voor ieder de gedachteniskaars aan, aan het licht van Pasen. Licht dat vertelt, dat het Leven sterker is dan de dood. Licht dat door wil breken door elke duisternis. Licht dat ons aanmoedigt om op God te vertrouwen. De nabestaanden hebben een uitnodiging ontvangen om deze viering mee te maken.

Wij hopen dat zij en allen die rouwen zich door gedeeld verdriet gesteund en getroost mogen voelen.

Voorganger: pastor Janneke Bron. Ouderling van dienst: Nanno Vlaanderen. Lector: Marijke Bax, diaken van dienst: Gert Bouwman. Organist: Piet van Dijk. Zang: Anja Andriessen en Wim Koedijk .

Kaarsje aansteken na afloop

Na de viering is er van 12.00-12.30 uur gelegenheid in De Open Hof om een kaarsje aan te steken voor wie wij gedenken en in ons hart meedragen.

De coronavoorschriften worden in acht genomen. Er wordt afstand gehouden, er is een vaste looproute, desinfectie van de handen bij binnenkomst en gebruik van een mondkapje zijn verplicht.

Vanaf zondag 16 uur is de dienst terug te zien of te downloaden via kerkdienst gemist.

Reageren niet mogelijk.