Kerkdienst PGS

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 01/11/2020
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Wilhelminakerk

Soort van activiteit:


Kerkdienst via Kerk TV

Voorganger: ds. Wim Kievit. Viering voor ouder en jonger

Het thema van deze dienst is ‘Leven van verwondering’. In het licht van Psalm 8 luisteren we naar Abraham die zijn kleinkind over het wonder van de schepping vertelt, staan we stil bij een ‘gedachte’ van Blaise Pascal, een Franse wis- en natuurkundige, filosoof en theoloog, en horen we over de drie levensvragen die een onbekende brievenschrijver in ‘De wereld van Sofie’ aan deze veertienjarige puber voorlegt. In de preek richt ik me tot diezelfde leeftijd groep. Omdat we in deze dienst (nog) niet samen mogen zingen beluisteren we een aantal liederen via internet en zingt Charlotte Rosing een tweetal liederen, waarbij ze door Terry Hamberg wordt begeleid. De orde van dienst is via de CHRCH-app in te zien.

Kaars

In de kerk brandt de Paaskaars. Aan het begin van de viering word je uitgenodigd om zelf thuis een kaars aan te steken en ook daar het licht van Christus te laten branden. Een teken dat we in Christus met elkaar verbonden zijn.

De complete orde van dienst is te vinden op de app CHRCH – meld je aan bij Jaap Gaasenbeek (j.gaasenbeek@hetnet.nl) als je dit kanaal nog niet gebruikt.

Voor de kinderen

Als je thuis samen aan de slag wilt rond dit onderwerp, kijk dan eens hier: https://www.kinderwoorddienst.nl/ en klik op ‘zondag 25 oktober 2020’

Reageren niet mogelijk.