Kerkdienst Oude Kerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 03/04/2022
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Oude Kerk

Soort van activiteit:


Uitzending via Kerk-TV   Toezending liturgie aanvragen

Voorganger: ds. Gerrit Olsman, organist/pianist: Gert Muts

Het oecumenisch leesrooster reikt in dit Johannesjaar voor elke zondag een lezing uit het Eerste Testament, een brieflezing en een evangelielezing aan. Op deze zondag ligt het accent op lezing uit het Eerste Testament. We lezen Spreuken 1:20-33. Het thema luidt: ‘Wat is wijs?’ De tekst uit Spreuken is bij velen onbekend, maar schetst een prachtig beeld waar veel aan te ontdekken valt. Het gaat over de Wijsheid, die in de straten en op de pleinen haar stem laat horen. ‘Luister toch naar mij!’ roept ze. Maar de mensen luisteren niet, waardoor ze zelf ongelukkig worden. Wie naar de Wijsheid luistert, hoeft niet bang te zijn voor het kwaad. Op weg naar Pasen roept het verhaal vragen op over wijsheid en over keuzes die mensen maken. Aan deze viering werken mee: Imme Lautenbach; fluit/zang en Wim Koedijk; zang.

Er is oppas en kindernevendienst

Collecte

De eerste collecte is voor de diaconie.

Aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië. Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van de bevolking van Moldavië in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven eenzaam achter. Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen, gaan daardoor niet regelmatig naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Van hun kleine pensioen kunnen vele ouderen onmogelijk rond komen. Hierdoor ligt ondervoeding op de loer en kunnen ze hun gas- en lichtrekening niet betalen. De christelijke organisatie Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil verandering brengen in de levens van deze kinderen en ouderen. In hun dagcentrum krijgen kinderen hulp bij hun huiswerk, een maaltijd, en de mogelijkheid voor psychosociale hulp. Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd. Hiermee wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht. Vanuit haar dagcentrum voorziet Bethania de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals Bethania in Moldavië.

De tweede collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk.

De derde collecte is voor de Vastenpot.

De opbrengst is bestemd voor Hart van Soest voor de financiering van een busje. Stichting Hart voor Soest brengt gegeven spullen bijeen, die daarna gratis worden verstrekt aan personen/ gezinnen die het financieel moeilijk hebben. In Soest, maar ook voor vluchtelingen!

 

Reageren niet mogelijk.