Kerkdienst Oude Kerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 06/02/2022
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Oude Kerk

Soort van activiteit:


Registreer voor Kerktijd en ontvang uitnodiging om diensten bij te wonen

Uitzending via Kerk-TV   Toezending liturgie aanvragen

Voorganger: ds. Marnix van der Sijs, organist: Cor de Jong

Oppas en kindernevendienst

Naast de crèche is er aanstaande zondag 6 februari ook weer kindernevendienst in De Oude Kerk. De kinderen en de gezinnen zijn weer welkom, ook zonder inschrijving via Kerktijd. Voor de gezinnen is er altijd plaats op het koor van de kerk. Aanstaande zondag gaat het verhaal over Lazarus. Jezus krijgt bericht dat zijn vriend Lazarus ziek is. De leerlingen van Jezus vinden dat hij beter niet naar Judea kan gaan (waar Lazarus woont), omdat mensen daar Jezus willen doden. Maar Jezus zegt dat hij Lazarus wakker zal maken. Waar ga jij naartoe als je gevallen bent of pijn hebt? En wat verwacht je dan dat er gebeurt? Daar praten en werken we met elkaar over.

Collecte

De eerste collecte is voor de diaconie.
Het thema van deze collecte is: Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda. In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens èn natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte in de kerk, zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden?
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda

De tweede collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk.

Beide collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Reageren niet mogelijk.