Kerkdienst Oude Kerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 09/01/2022
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Oude Kerk

Soort van activiteit:


Registreer voor Kerktijd en ontvang uitnodiging om diensten bij te wonen

Uitzending via Kerk-TV   Toezending liturgie aanvragen

‘Over de Tederheid’

Sinds de eerste zondag van Advent hebben de hedendaagse iconen van Wasili Wasin de ruimte van de Oude Kerk gesierd. De merkwaardig gestileerde voorstellingen van verstilde figuren roepen een bijzondere sfeer op. In de traditie van het Oosters-orthodoxe christendom vormen iconen vensters op de werkelijkheid van God. Zij vertolken op beeldende wijze iets van de ontmoeting met de Eeuwige. Of protestants gezegd: iconen kunnen je helpen met geloven, hopen en liefhebben. Deze zondag geven we aandacht aan de icoon die midden op het koor hangt. Het is een bijzonder samengestelde icoon: van rechts naar links zien we Maria met het Kind, vergezeld van een engel en in de linker bovenhoek een gevende Hand. Maria draagt Jezus en Hij omhelst haar, wang aan wang. Dit innige beeld toont de intense verbondenheid van Maria, ‘moeder van de Heer’, met Christus en zó is zij ook ‘moeder van de gelovigen’. In het Russisch heet zo’n icoon een ‘Umileniya’, dat doorgaans vertaald wordt met ‘tederheid’, maar eigenlijk alles omvat wat kwetsbaar, ontroerend, zacht, lief is. Heel sprekend dat Wasili Wasin juist aan deze twee een beschermengel heeft toegevoegd. We staan er bij stil dat ‘God’ in onze wereld binnenkomt in uiterste kwetsbaarheid om mensen te bewegen elkaar ‘teder’ te bejegenen. Op die gelovige levensweg gaat Maria ons voor. We lezen een collage van teksten over Maria uit het eerste en tweede boek van Lucas (Evangelie en Handelingen). Cor de Jong speelt aan het begin ‘Maria zart’ van Arnolt Schlick uit de Lutherse traditie en bij het uitgeleide het ‘Salve Regina’ van Sebastián Aguilera de Heredia uit de Rooms-katholieke traditie. Leden van de cantorij zingen ons voor: Marialiederen uit het Liedboek (443, 740) en van modern-katholieke oorsprong.

Meld u aan bij Wilma Nauta, beheerderkerktijd@gmail.com om de complete liturgie te ontvangen.

We kijken uit naar een inspirerende viering!

 

Reageren niet mogelijk.