Kerkavondviering

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: za. 24/12/2022
Tijd: 21:30 - 22:30

Locatie
Oude Kerk

Soort van activiteit:


in de Oude Kerk met voorganger: ds. Martien Brinkman – Uitzending KerkTV 

Cantor-organist: Cor de Jong, m.m.v. de Cantorij van De Oude Kerk

Een klassieke kerstnachtviering met samenzang en overweging

Collecte

De eerste collecte is voor de diaconie. De opbrengst is bestemd voor INLIA. INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. INLIA is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. De stichting INLIA is in 1988 opgericht als dienstverlenende organisatie voor kerken die het Charter van Groningen ondertekenden. Deze kerkgemeenschappen kozen daarmee partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood. INLIA bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich – uit naam van en/of samen met lokale gemeenschappen – in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen in nood. INLIA is hét kennisinstituut op het terrein van asielzoekers in nood. Vanuit een centrale positie als expert en lobbyist is de stichting in staat de belangen van die asielzoekers én de samenleving als geheel te behartigen. Zij doet dat door:

  • het bijstaan van individuele asielzoekers in nood
  • het ondersteunen van lokale gemeenschappen bij het bieden van hulp aan de vreemdeling in hun poorten
  • het terzijde staan van gemeenten bij het hanteren van maatschappelijke vraagstukken rondom asielzoekers in nood: INLIA zoekt en vindt aanvaardbare oplossingen voor alle partijen
  • een gedegen, reële lobby voor de rechtvaardige en menswaardige behandeling van asielzoekers.

De tweede collecte is voor de plaatselijk kerk. De collecten worden van harte bij u aanbevolen. Bedankt voor uw bijdrage.

Reageren niet mogelijk.