Kerkdienst Oude Kerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 25/12/2022
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Oude Kerk

Soort van activiteit:


Voorganger: ds. Gerrit Olsman – Uitzending KerkTV 

Cantor-organist: Cor de Jong, m.m.v. de Cantorij van De Oude Kerk

Thema:’Levenslicht’

We lezen deze zondag Matteüs 1:18 – 25. Als de evangelist Matteüs over Jezus wil vertellen, begint hij niet zomaar bij de geboorte. Hij vertelt eerst over Jezus’ afstamming van koning David en zelfs van Abraham. Zo maakt hij duidelijk dat het verhaal van Messias Jezus oude

wortels heeft, in de hele geschiedenis van Gods volk.  In het overzicht van Jezus’ afstamming noemt Matteüs vijf namen van een vrouw. De afgelopen weken hebben we bijzondere verhalen gelezen die bij deze namen horen: van Batseba, Ruth, Rachab en Tamar. Zij waren belangrijk voor de toekomst van de stam Juda, voor het volk Israël en het koningshuis van David. Door te lezen over deze vrouwen gingen we steeds verder terug in de tijd. Vandaag maken we een grote stap vooruit, door te lezen over Maria. Zij is de vijfde vrouw die door Matteüs wordt genoemd.

Collecte

De eerste collecte is voor de diaconie. Vluchtelingen die Griekenland proberen te bereiken maken een levensgevaarlijke reis. Ze krijgen te maken met honger en dorst, onveiligheid en uitputting. Soms raken ze onderweg hun familie kwijt. En bereiken ze eenmaal de kust, dan kan hun rubberboot zomaar meedogenloos teruggeduwd worden de zee op. Lukt het hen wél in Griekenland aan te komen, dan wacht hen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen – direct na aankomst – en helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak. Vandaag is de Kerk in Actie collecte bestemd voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Geef licht en toekomst aan deze kwetsbare kinderen. Uw gift is onmisbaar.

De tweede collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk.

Beide collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Reageren niet mogelijk.