Kerkdienst Oude Kerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 18/12/2022
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Oude Kerk

Soort van activiteit:


Voorganger: ds. Gerrit Olsman – Uitzending KerkTV 

musicus: musicus: Gert Muts m.m.v. Pieter Smid, viool en Wim Koedijk, zang

Thema: ‘Wie ben jij?’

We lezen deze morgen Genesis 38: 24 – 30 en Matteüs 1: 1 – 17. De vrouwen die in het familiealbum van Jezus voorkomen, wekken steeds verbazing: zeker vandaag. We horen in Genesis 38 de uiterst merkwaardige geschiedenis van Tamar, die als prostitué verkleed haar schoonvader Juda verleidt, van hem zwanger raakt en een tweeling baart. Hoe kan je zo’n verhaal duiden?

Collecte

De eerste collecte is voor de diaconie met als thema: Vrolijkheid in asielzoekerscentra. Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan achttien jaar, waar ze met of zonder ouders in asielzoekerscentra wachten op de beslissing of ze mogen blijven. Stichting De Vrolijkheid organiseert bij asielzoekerscentra wekelijks het Kunstlab met meer dan honderd kunstprojecten. Via dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst geven kinderen en jongeren vorm aan hun eigen verhalen. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen en bieden hen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc’s worden de workshops afgesloten. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk voor kinderen en jongeren in azc’s en andere diaconale projecten. Hartelijk dank!

De tweede collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk.

De derde collecte is voor de kerstpakkettenactie.

Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Reageren niet mogelijk.