Kerkdienst Oude Kerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 11/12/2022
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Oude Kerk

Soort van activiteit:


Afscheid ds. Kees Bregman – Uitzending KerkTV

Voorgangers: ds. Kees Bregman en ds. Gerrit Olsman, musicus: Cor de Jong, m.m.v. de Cantorij

‘De rode draad’ is het motto voor deze viering op de vreugdezondag van Advent. We herkennen het motief uit het verhaal van Rachab. Bernardien Sternheim (*1948) schilderde haar in 1978 indrukwekkend. Rachabs linkerhand omklemt het rode koord, haar rechterhand ligt er met een zegengebaar bovenop. Sprekend: de rode draad staat symbool voor verbondenheid waarop je kunt vertrouwen; niet toevallig is karmozijnrood een kleur die in de Bijbel duidt op nabijheid van God. Bij de lezing uit Tenach (Jozua 2) horen we het evangelie uit Lucas 1:1-4. Met dit ‘voorwoord’ begon ik op 30 september 2007 in De Oude Kerk. Als ‘nawoord’ bij het afscheid wil ik graag stilstaan bij de goede woorden die naam geven aan deze zondag, uit de brieflezing Filippenzen 4:1-9, nl. vs 5-6

‘Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.’

De cantorij zet de toon van Advent met Lied 433 ‘Kom tot ons, de wereld wacht’ en 466 ‘O Wijsheid, daal als vruchtbare taal’. Cor de Jong speelt tot slot ‘Macht hoch die Tür, die Tor macht weit’ van Ernst Pepping (1901-1981). Ik zie ernaar uit u te ontmoeten!

ds. Kees Bregman

Collecte

De eerste collecte is voor de diaconie met als thema: Vrolijkheid in asielzoekerscentra

Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan achttien jaar,waar ze met of zonder ouders in asielzoekerscentra wachten op de beslissing of ze mogen blijven. Stichting De Vrolijkheid organiseert bij asielzoekerscentra wekelijks het Kunstlab met meer dan honderd kunstprojecten. Via dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst geven kinderen en jongeren vorm aan hun eigen verhalen. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen en bieden hen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van AZC’s worden de workshops afgesloten. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk voor kinderen en jongeren in AZC’s en andere diaconale projecten. Hartelijk dank!

De tweede collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk.

De derde collecte is voor de kerstpakkettenactie. .

Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Reageren niet mogelijk.