Kerkdienst Oude Kerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 20/11/2022
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Oude Kerk

Soort van activiteit:


Voorganger: ds. Kees Bregman en ds. Gerrit Olsman, musicus: Cor de Jong m.m.v. de cantorij – Uitzending KerkTV

In deze viering sluiten we aan bij de lezingen voor Allerheiligen: Jesaja 60 en Matteüs 5:1-12. Degenen die ons zijn voorgegaan – en eigenlijk altijd bij ons zijn – hebben een spoor getrokken, of misschien wel een weg gebaand. Juist als we gedenken is de toekomst in het geding. Motto voor deze gedachtenisviering is dan ook ‘Op de goede weg’. In de kring van de gemeente noemen we met respect en genegenheid de namen van wie ons ontvallen zijn in het afgelopen kerkelijk jaar. Naam voor naam wordt voor hen de gedachteniskaars ontstoken aan het licht van de Paaskaars. Daarna is voor ieder gelegenheid om een gedachtenislicht te ontsteken. Gedenken is present stellen, even ontroerend als troostvol. In deze viering zingt de cantorij o.a. het Lux eterna in een bewerking van Cor de Jong.

Collecte

De eerste collecte is voor de Diaconie

De tweede collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk.

Beide collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Er is inzameling voor de voedselbank.

Reageren niet mogelijk.