Kerkdienst Oude Kerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 05/12/2021
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Oude Kerk

Soort van activiteit:


Voorganger: ds. Gerrit Olsman

Bij de dienst: Het thema voor deze viering luidt: Waar kom je vandaan? We lezen Lucas 1:26-38. De engel Gabriël komt bij Maria. Hij vertelt haar dat ze een zoon zal krijgen en hem Jezus moet noemen. Hij zal Zoon van de Allerhoogste genoemd worden en koning zijn over Israël. Het verhaal van de aankondiging wordt alleen in het Evangelie van Lucas verteld; de andere evangelisten zeggen hier niets over. Dat is misschien deels te verklaren vanuit het publiek waarvoor Lucas schreef. Het evangelie is opgedragen aan een zekere Theofilus; dat is een Griekse naam die ‘vriend van God’ betekent. Lucas schreef dan ook (mede) voor mensen met een achtergrond in de Griekse cultuur. Binnen die traditie was het zeer gebruikelijk om van een belangrijk persoon te vertellen over zijn wonderlijke geboorte. Elke held had een geboorteverhaal; daarom wilde ook Lucas zijn lezers het verhaal van Jezus’ geboorte niet onthouden. Overigens worden ook in het Eerste Testament al verschillende bijzondere geboorteverhalen verteld; bijvoorbeeld van Simson en van de profeet Samuël.

Dennis van der Wijk is deze morgen de organist. Hij speelt: Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659 – Johann Sebastian Bach, Vom Himmel hoch, da komm ich her – Georg Böhm, Gabriel’s message – Michael Bedford en Nun komm, der Heiden Heiland BWV 661 – Johann Sebastian Bach. ds. Gerrit Olsman

Registreer voor Kerktijd en ontvang uitnodiging om diensten bij te wonen

Uitzending via Kerk-TV   Toezending liturgie aanvragen

 

 

Reageren niet mogelijk.