Kerkdienst Oude Kerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 21/11/2021
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Oude Kerk

Soort van activiteit:


In deze viering van troost en gedenken noemen we de namen van het die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden in de voormalige kernen De Open Hof en De Oude Kerk. Het gedachtenisboek uit De Open Hof zal opnieuw in gebruik worden genomen. ‘Dat boek waarin getekend staan gezichten, zielen, naam voor naam …’ (LB 322). Voorganger is ds. Kees Bregman. Organist is Cor de Jong en de cantorij van De Oude Kerk werkt mee onder leiding van interim cantor Rens Bijma. De families van degenen die genoemd worden zijn uitgenodigd om persoonlijk aanwezig te zijn. Aansluitend op de viering is er voor gemeenteleden gelegenheid d.m.v. een rondgang door de kerk zelf een gedachtenislicht aan de Paaskaars te ontsteken, als teken van herinnering aan een gestorven naaste.

Uitzending via Kerk-TV   Toezending liturgie aanvragen

Collectemededelingen voor zondag 21 november

De eerste collecte is voor het jaarproject van de diaconie: de zorg voor kinderen in armoede in Moldavië

Youth for Christ werkt in dit project samen met plaatselijke kerken in Moldavië om kinderen van wie de ouders in het buitenland werken opvang in een veilige omgeving te bieden, zodat zij niet op straat zwerven of terecht komen in de seksindustrie. De opvang van deze kinderen gebeurt in dagcentra in of bij de kerken. Op dit moment zijn er 45 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 1.400 kinderen opgevangen worden. Een deel van de dagcentra die YfC heeft helpen opzetten, werkt inmiddels zelfstandig zonder de hulp van YfC en weet er ook geld voor te werven. De begeleiding van de kerken door YfC heeft er ook toe geleid dat inmiddels ruim 80 kerken diaconaal actief zijn geworden.
Het jaarproject staat iedere maand een keer op het collecterooster 2021. Giften zijn zeer welkom en kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL 90RABO0304725390 tnv College van Diakenen Soest onder vermelding Jaarproject 2021.

De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk. Beide collecten worden u van harte aanbevolen.

 

 

Reageren niet mogelijk.