Kerkdienst Johanneskerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 31/01/2021
Tijd: 10:00 - 11:15

Locatie
Johanneskerk

Soort van activiteit:


voorganger ds. P. Vermaat

Aan de orde komt deze zondag het eerste hoofdstuk van het Johannes evangelie, dat we moeten lezen als een overgang van de prediking van Johannes de Doper naar die van de Here Jezus. De tekst (Joh.1:28) brengt ons bij de Jordaan. Volgens sommige vertalingen heette die plaats Bethabara (veerhuis), volgens andere Bethanië. Maar dat is dan een ander Bethanië dan het Bethanië vlak bij Jeruzalem, waar Martha en Maria woonden, zoals ook wij eendere plaatsnamen in ons land kennen (Elst bv.). Johannes begon met zijn preken op een plaats, waar altijd wel mensen te vinden zijn die op het punt staan om overgezet te worden naar de andere kant van de rivier. Zoals wij er naar uitzien om overgezet te worden naar een tijd zonder lock down en avondklok. Maar ik denk dat deze tekst een nog veel diepere en mooiere betekenis heeft dan wat als eerste bij ons boven komt. Daarover zondagmorgen meer. Misschien is het goed om bij de voorbereiding op de dienst ook Mattheus 11:7-19 te lezen.

Reageren niet mogelijk.