Kerkdienst in Oude Kerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 02/04/2023
Tijd: 10:00 - 11:00

Soort van activiteit:


Voorganger: ds. Gerrit Olsman, Organist: Cor de Jong – uitzending via KerkTV

m.m.v. de cantorij

Het thema luidt: ‘Waar hoop je op?’

Al vanaf het begin heeft Matteüs duidelijk gemaakt dat wat hij over Jezus vertelt niet op  zichzelf staat: het is geworteld in de oude verhalen van Israël, zoals we die kennen uit het Eerste Testament. Ook in het verhaal van vandaag komt dat duidelijk naar voren. Het verhaal loopt haast over van de verwijzingen en associaties: de intocht op een ezel is de vervulling van een profetie uit Zacharia, Jezus gaat de weg van de pelgrims, er worden psalmen gezongen en hij wordt toegejuicht als zoon van David. Matteüs vertelt over de mensen die Jezus toezongen dat ze voor hem uitgingen of achter hem aankwamen. Over omstanders langs de weg heeft hij het niet. Blijkbaar zijn er maar twee mogelijkheden: voor hem uitgaan of achter hem aankomen. Het is een verhaal voor mensen die in beweging komen, die niet stil blijven staan. Net als Jezus gaan ze op weg naar Jeruzalem, de stad van de Heer. Misschien kan dat ook voor ons een aanwijzing zijn. Het verhaal van Palmpasen roept op om niet passief toe te kijken, maar mee te gaan in de opgang naar het feest. De kinderen maken deze zondag tijdens de kindernevendienst palmpaasstokken, waarmee ze in feestelijke optocht door de kerk gaan.

Collecte

De eerste collecte is voor de Diaconie. Met de opbrengst ondersteunt de Protestantse Kerk het kerkelijk jeugdwerk in het hele land. Doet u mee? Een voorbeeld daarvan is de ondersteuning van de Paas-Challenge. Maar liefst 6.000 jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in in de karakters uit het paasverhaal. Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus’ dood en opstanding en denken ze na over het einde van kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend. Meer informatie: kerkinactie.nl/40dagentijd

De tweede collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk

De derde collecte is voor de vastenpot. Met de opbrengst ondersteunen we de Stichting Leergeld Soest-Baarn. Armoede komt in vele vormen voor. In Nederland leven 380.000 kinderen in gezinnen met een laag inkomen, anders gezegd 1 op de 9 kinderen. Een laag inkomen leidt vaak tot grote problemen in deze gezinnen. Kinderen die opgroeien in dit soort situaties hebben vaak last van sociale uitsluiting omdat ze niet mee kunnen doen aan activiteiten binnen en buiten de school. En dat leidt dan weer tot lichamelijke problemen en gedragsproblemen. Stichting Leergeld Soest-Baarn helpt deze kinderen met praktische steun zodat ze nu en straks ook meetellen.

Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

[Sassy_Social_Share]

Reageren niet mogelijk.