Kerkdienst in Oude Kerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 19/03/2023
Tijd: 10:00 - 11:00

Soort van activiteit:


Voorganger: ds. Jan Peter Schouten, Organist: Cor de Jong – uitzending via KerkTV

m.m.v. de cantorij van De Oude Kerk. Dienst van Schrift en Tafel

Collecte

De eerst collecte is voor de Diaconie met als doel jongeren in Bangladesh een vak te leren. In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Een van de redenen hiervoor is dat veel opleidingen in Bangladesh niet goed aansluiten bij wat er op de arbeidsmarkt nodig is. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden jongeren uit India aangetrokken om dat werk te doen. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren een leer-werktraject aanbieden, bijvoorbeeld als elektricien, reparateur van witgoed, elektronica of motorfietsen, computerspecialist, kleermaker, goudsmit of meubelmaker. Ook kunnen jongeren een training in ondernemersvaardigheden volgen. Jongeren worden vervolgens begeleid naar werk of krijgen ondersteuning om een eigen bedrijf kunnen starten. Meer informatie kunt u vinden op: www.kerkinactie.nl/jongerenbangladesh

De tweede collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk.

De derde collecte is het project van de vastenpot. We hopen met het geld de Stichting Leergeld Soest-Baarn te steunen. Armoede komt in vele vormen voor. In Nederland leven 380.000 kinderen in gezinnen met een laag inkomen, anders gezegd 1 op de 9 kinderen. In deze gezinnen heerst dagelijks spanning over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal- maatschappelijk leven. Kinderen die opgroeien in dit soort situaties hebben vaker last van gezondheidsproblemen en gevoelens van eenzaamheid, behalen lagere onderwijsprestaties en hebben meer kans op later zelf opnieuw in een armoede situatie terecht te komen, of soms zelfs in de criminaliteit. Stichting Leergeld Soest-Baarn zet zich in, om het kinderen mogelijk te maken hun potentieel te helpen ontwikkelen zodat zij nu en straks ook meetellen. Zij steunt bijvoorbeeld met een schoolspullenpas bij de aanschaf van schoolspullen voor het nieuwe schooljaar. Heeft het kind een fiets om naar school te rijden? Is er een mogelijkheid om zwemles te nemen? Stichting Leergeld Soest-Baarn helpt dit mogelijk te maken.

De collecten worden van harte bij u aanbevolen.

[Sassy_Social_Share]

Reageren niet mogelijk.