Kerk TV vanuit de Wilhelminakerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 05/04/2020
Tijd: 10:00 - 11:15

Locatie
Wilhelminakerk

Soort van activiteit:


Palmpasen viering

Voorganger: ds. Marjan van der Wal
Organist: Terry Hamberg
Zang: Fred Heidinga

De kerkdienst wordt via Kerk TV uitgezonden

Er zijn tijden geweest dat ik in gesprekken over het dalende ledenaantal en kerkbezoek mensen hoorden zeggen: “Wacht maar, tot er weer oorlog komt of een grote crisis, dan stromen de kerken weer vol!”

De grote crisis is er en juist nu is het kerkgebouw pijnlijk leeg. Ook op Palmpasen, waarin we altijd een feestelijke optocht van kinderen met Palmpasen stokken door de kerk zagen lopen. De kinderen maken dit jaar de Palmpasenstok thuis en er is opgeroepen om tijdens het kinderdeel in de dienst, thuis te lopen en misschien wel na afloop de stok voor het raam te zetten. Een teken dat het feest doorgaat. In de viering in de Wilhelminakerk zijn wij met u verbonden en willen wij op deze wijze stilstaan bij de intocht van de Heer. Wij zingen Lied 118, 301k (Kyrië) en als slotlied 561.

Aan het begin van de viering wordt de Paaskaars aangestoken. We nodigen je uit thuis dan ook een kaars aan te steken. In dat licht weten we ons met God en met elkaar verbonden.

Voorbedenboek digitaal

Zolang de gewone kerkdiensten vanwege het coronavirus door digitale vieringen via Kerk-TV worden vervangen, is er de mogelijkheid om gebedsthema’s en voorbeden digitaal aan te vragen. Om redenen van privacy vragen we je deze gebeden zonder namen te noteren. Alleen als de gebedsintentie betrekking heeft op jezelf of op iemand die jou daarvoor toestemming gaf, kunnen we een naam te noemen. Je kunt je gebedsintentie tot zondagmorgen 8.30 uur mailen naar voorbede@pgsoest.nl 

Voor de kinderen

De gewone kindernevendienst kan helaas niet doorgaan, maar jullie kunnen thuis wel verder werken aan het Veertigdagenproject ‘Teken van leven’. Op zondag 1 maart zijn we daar mee begonnen. De uitgever van ‘Kind op zondag’ is zo vriendelijk geweest om de website open te zetten, zodat jullie met je ouders met dit project verder kunnen gaan. Ga naar https://www.kindopzondag.nl/digitaal/

Download: Gezinsviering Palmpasen – Fan van Jezus

Collecte

U kunt uw gaven tijdens de uitzending thuis overmaken met internetbankieren:

Diaconie       banknr.  NL90 RABO 0304 7253 90

Kerk               banknr.  NL33 RABO 0359 9048 66

of uw collectebon in een enveloppe sturen naar het Kerkelijk Bureau, Vredehof 2, 3762 DV Soest.

De Givt App biedt ook een oplossing om zonder contant geld, toch te geven. Net als met contant geld blijf je met Givt anoniem en bepaal je zelf hoeveel je wilt. De Givt App werkt bij de collecte in de kerk en aan de deur, maar kan ook prima gebruikt worden om thuis een gift voor meerdere collectes te doen. De kerk bestemd het bedrag van uw 1e collecte voor de Diaconie, de 2e collecte is voor de kerk en in de veertigdagentijd is de 3e collecte voor de vastenpot.

Lees meer

 

 

Reageren niet mogelijk.