Kerkdienst in de Wilhelminakerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 12/01/2020
Tijd: 10:00 - 11:15

Locatie
Wilhelminakerk

Soort van activiteit:


met ds. Wim Kievit en Fred Heidinga. Muziek: Theo van der Woude

In deze viering gaat het over Gods verhaal met ‘heel de schepping’. De lezingen daarover worden op een speelse en een ‘andere’ manier tegen het licht gehouden. Er is geen preek, maar wel een boeiend tweegesprek over de plaats en de rol van de mens in de schepping. De muziek, de zang en de beelden komen hier en daar uit onverwachte hoek. De viering is geschikt voor alle leeftijden. Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er kindernevendienst en voor de allerkleinsten oppas. Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar rond een kop thee, koffie of een glas fris in De Rank te ontmoeten. In een van de andere zalen is er een nagesprek waar ook leden van de werkgroep Groene Kerk Soest aanwezig zijn. Iedereen is van harte welkom.

Voor de kinderen

Deze zondag leren jullie een nieuw lied over de bloemen, de dieren, de lucht en het water. Dat lied lijkt op een heel oud lied van Franciscus van Assisi: een monnik die heel veel van de natuur hield. In de nevendienst horen jullie meer over hem. Daarna versieren jullie de wereld met bloemen, bomen, vissen, dieren en mensen. Hoe je dat doet en wat jullie daar dan mee gaan doen, is een verrassing. We hopen dat je er bent.

Anders vieren in de PGS.

Elke zondag wordt in kerken het verhaal van God, de wereld en de mensen verteld en gedeeld. Meestal met een dominee op de kansel en met Bijbelteksten, liederen, gebeden en (orgel-) muziek. Vaak volgt zo’n viering een vast patroon dat betekenis heeft en vertrouwd is.

Maar kun je dat verhaal ook op andere manieren laten klinken en inspireren? Daarnaar wil de PGS op zoek door één keer per maand een zondagse viering op een andere manier in te richten en uit te voeren. Hoe dat precies vorm krijgt wordt per keer bepaald en kan van alles zijn: een preek door een leek, een film- of toneelscène, een talkshow of een dialoog, klassieke of moderne muziek, de kerkzaal anders ingericht of op een heel andere locatie, etc. Je kunt er van alles bij bedenken. Maar in ieder geval ‘anders dan anders’ – en dus verrassend – maar wel met zorg en aandacht voor inhoud en vorm.

Reageren niet mogelijk.