Kerkdienst in de Wilhelminakerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 05/01/2020
Tijd: 10:00 - 11:15

Locatie
Wilhelminakerk

Soort van activiteit:


Nieuwjaarsdienst

Vanaf 9.30 uur is iedereen welkom om elkaar te begroeten en nieuwjaar te wensen!

Voorgangers: pastor Janneke Bron, ds. Kees Bregman en ds. Gerrit Olsman. Organist: Gonny van der Maten. Dienstdoende ambtsdragers: moderamen PGS – Cees Geluk en Bea Engelsman (ouderlingen), Han van Dijk (diaken) en Rob Kracht (kerkrentmeester). Nevendienstleiding: Lenie Lergner en Ingrid Hordijk. Lector: Gerda Masselink. Koster: Jan van der Meij.

De gezamenlijke nieuwjaarsdienst van de PGS valt dit jaar op de zondag van Epifanie (de Verschijning van de Heer), waarop gewoonlijk gelezen wordt over de wijzen uit het Oosten – Matteüs 2:1-12. Zij zouden op hun reis weleens gebruikt gemaakt kunnen hebben van het netwerk van pleisterplaatsen van de karavaanroutes. Dagreis na dagreis, steeds een andere ontvangst, steeds andere gasten, steeds ook mensen met eenzelfde aard: kooplui, militairen en geleerden. En dan komen de wijzen uit het Oosten aan in Bethlehem. Veilig? Vertrouwd? Wat voor mensen kunnen ze hier verwachten? Op deze pleisterplaats is alles anders. Een bijzonder kind, koninklijke bendes die in aantocht zijn, een vervolgetappe moet onverwachte paden gaan. Is dat het begin van ‘de kerk’, de verschijning van de Eeuwige onder de volken? Einde van de vaste en voorspelbare routes? We denken erover door dat de wijzen ‘via een andere route’ terugkeren. Blijkbaar bewerkt de ontmoeting met het Christuskind een wending in hun leven. Het wordt nooit meer als vroeger.

Janneke Bron en Gerrit Olsman gaan voor in de liturgie; Kees Bregman verzorgt uitleg en verkondiging. Gonny van der Maten, kerkmusicus van de PGS, speelt in deze viering Psalm 72 Geef, Heer, de koning uwe rechten – Dick Troost (*1949) Wie schön leuchtet der Morgenstern – J.S. Bach (1685-1750) Puer natus in Bethlehem (Een kind geboren te Betlehem, LB 515) – J.G. Walther (1684-1748)

Voor de kinderen

Drie wijze mannen maken een verre reis om op zoek te gaan naar de pasgeboren koning. In het paleis van koning Herodes krijgen de wijzen te horen waar deze koning is geboren. De wijzen gaan naar Bethlehem en de ster wijst hen de weg. In de nevendienst horen de kinderen dit verhaal; daarna mogen ze een kleine boekrol maken – zoals in boeken wordt gezocht waar het kind geboren zou worden. Leiding nevendienst

 

Reageren niet mogelijk.