Kerkdienst in de Emmakerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 30/06/2019
Tijd: 10:00 - 11:15

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


  • Voorganger: ds. Peter van den Berg
  • m.m.v. PGS-band
  • meer info over taken vind je in de app CHRCH

Op zondag 30 juni staan we in de Emmakerk zowel stil bij de stap van de vierjarigen naar de basisschool en de nevendienst als bij de stap van de 11 jarigen naar het middelbare onderwijs en de jeugdkerk. Stappen die voor de één groter zijn dan voor de ander. Stappen ook voor hun ouders/opvoeders, die weer een beetje meer moeten loslaten. Op zulke momenten gaan onze gedachten naar de doop. Je wordt gedoopt in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. In de doop wordt zichtbaar dat er een band is tussen God en dit mensenkind. Door het water heen, door de crisis heen, zelfs door een dal van diepe duisternis gaat God met je mee en bevrijdt je, brengt je thuis. Ouders, familie, vrienden en onbekenden kunnen een eind met je meelopen. Maar zelfs als die los moeten laten en je alleen verder moet, blijf je met God verbonden. En het is goed om op elk drempelmoment in je leven, je dat te herinneren.

In deze viering staan we stil bij de Naam van God, die Mozes te horen kreeg. En bij de naam van Jezus, die verborgen is in het symbool van een visje. De naam met wie je verbonden bent. Daaraan herinneren we elkaar in de (doop)zegen, bij het aansteken van de doopkaarsen en bij het ophalen van het eventuele doopsteentje. Als je dat beseft kun je in vertrouwen de sprong wagen.

Reageren niet mogelijk.