Kerkdienst Emmakerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 07/11/2021
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


Voorganger: ds. Paul van der Harst; organist: Terry Hamberg

Bij de dienst: Grootste gebod In Marcus 12 vanaf vers 28 gaat Jezus in gesprek met een schriftgeleerde over het belangrijkste gebod. Alleen in het Marcus-evangelie antwoordt Jezus dan getrouw aan het Shema Israël, uit de geloofsbelijdenis van Israël (zie Deuteronomium 6: 4,5). ‘Hoor Israël, de Heer jullie God is de Heer alleen, (of de enige, of één). Het lijkt een vergezochte vraag, maar één met een grote actuele waarde: ‘Wat betekent dat “God is één”’? Een tekst uit het Eerste Testament (Leviticus19: 1-2, 9-18) helpt ons op weg. En misschien kan ook een gelijkenis uit de Q’ran behulpzaam zijn?

Reageren niet mogelijk.