Kerkdienst Emmakerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 02/04/2023
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


Voorganger: ds. Marjan van der Wal, organist: Martijn Griffioen m.m.v. Rianne Druijff  uitzending via KerkTV

 Op deze Palmpasenzondag gaan de kinderen in de nevendienst Palmpasen stokken maken en vervolgens een feestelijke optocht door de kerk houden. De dienst krijgt een extra vreugdevol accent door de muzikale bijdrage van Rianne Druijff. Zij zal met zang deels de gemeente begeleiden en een tweetal sololiederen zingen. De lezing over de intocht in Jeruzalem komt uit Mattheus 21, 1-11 en uit het Oude Testament klinken de welbekende woorden uit Zacharia 9: ‘Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! 

Je koning is in aantocht.’ We zien uit naar deze feestelijke dienst. 

Collecte

De eerste collecte is voor de Diaconie. Met de opbrengst ondersteunt de Protestantse Kerk het kerkelijk jeugdwerk in het hele land. Doet u mee? Een voorbeeld daarvan is de ondersteuning van de Paas-Challenge. Maar liefst 6.000 jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in in de karakters uit het paasverhaal. Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus’ dood en opstanding en denken ze na over het einde van kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend. Meer informatie: kerkinactie.nl/40dagentijd 

De tweede collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk

De derde collecte is voor de vastenpot. Met de opbrengst ondersteunen we de Stichting Leergeld Soest-Baarn. Armoede komt in vele vormen voor. In Nederland leven 380.000 kinderen in gezinnen met een laag inkomen, anders gezegd 1 op de 9 kinderen. Een laag inkomen leidt vaak tot grote problemen in deze gezinnen. Kinderen die opgroeien in dit soort situaties hebben vaak last van sociale uitsluiting omdat ze niet mee kunnen doen aan activiteiten binnen en buiten de school. En dat leidt dan weer tot lichamelijke problemen en gedragsproblemen. Stichting Leergeld Soest-Baarn helpt deze kinderen met praktische steun zodat ze nu en straks ook meetellen.

Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

 

[Sassy_Social_Share]

Reageren niet mogelijk.