Kerkdienst Emmakerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 26/03/2023
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


Voorganger: ds. Marjan van der Wal, organist:  uitzending via KerkTV

In de veertig dagen voor Pasen komen steeds thema’s aan de orde die ertoe doen bij het nadenken over Jezus’ lijdensweg. Op deze zondag zal het gaan over angst. We zijn al een heel stuk op weg in de veertigdagentijd en Jeruzalem komt in zicht. We lezen Johannes 12, 20-36, waarin Jezus vertelt dat Hij zal gaan sterven en angst kent. Jezus leert ons dat we bang mogen zijn, opdat je kunt vrucht dragen. Deze twee; angst en vruchtdragen horen bij elkaar.

Collecte

De eerst collecte is voor het jaarproject van de diaconie: hoop op een betere toekomst voor kinderen, jongeren en vrouwen in Noord-Colombia. Yerly, moeder van een prachtige dochter, groeide op in het noorden van Colombia, in een streek waar de bevolking kampt met armoede, ondervoeding, kindersterfte en geweld. Yerly trok naar de grote stad op zoek naar werk, maar werd daar uitgebuit. Gelukkig kon ze terugkeren naar haar geboorteplaats. Daar kwam ze in aanraking met Renacer, een partnerorganisatie van Kerk in Actie. Ze volgde via Renacer een kookopleiding en ontdekte zo wat haar sterke punten en vaardigheden zijn.

Na een cursus toerisme werkt ze nu als lokale gids en wil ze haar eigen bedrijf starten waarbij ze gastronomie en sightseeing combineert. De streek waar Yerly woont, grenst aan Venezuela en telt veel vluchtelingen uit dit land in crisis. Kinderen, jongeren en vrouwen van zowel de lokale bevolking als uit de luchtelingengemeenschap, zijn kwetsbaar voor uitbuiting en seksueel geweld.

Renacer helpt hen een beter bestaan op te bouwen. Zij biedt jongeren een kookopleiding om een toekomst op te kunnen bouwen in het toerisme, traint mensen in ondernemerschap en helpt de gemeenschappen om uitbuiting en seksueel geweld te voorkomen. Ook biedt de organisatie slachtoffers van seksueel geweld psychologische hulp, onder meer via bijbelstudies om belangrijke waarden als respect, tolerantie en gelijkheid eigen te maken. Uw gift geeft kinderen, jongeren en vrouwen in het noorden van Colombia hoop op een beter toekomst.

De tweede collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk.

De derde collecte is het project van de vastenpot. We hopen met het geld de Stichting Leergeld Soest-Baarn te steunen. Armoede komt in vele vormen voor. In Nederland leven 380.000 kinderen in gezinnen met een laag inkomen, anders gezegd 1 op de 9 kinderen. In deze gezinnen heerst dagelijks spanning over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal- maatschappelijk leven. Kinderen die opgroeien in dit soort situaties hebben vaker last van gezondheidsproblemen en gevoelens van eenzaamheid, behalen lagere onderwijsprestaties en hebben meer kans op later zelf opnieuw in een armoede situatie terecht te komen, of soms zelfs in de criminaliteit. Stichting Leergeld Soest-Baarn zet zich in, om het kinderen mogelijk te maken hun potentieel te helpen ontwikkelen zodat zij nu en straks ook meetellen. Zij steunt bijvoorbeeld met een schoolspullenpas bij de aanschaf van schoolspullen voor het nieuwe schooljaar. Heeft het kind een fiets om naar school te rijden? Is er een mogelijkheid om zwemles te nemen? Stichting Leergeld Soest-Baarn helpt dit mogelijk te maken.

Beide collecten worden van harte bij u aanbevolen.

 

[Sassy_Social_Share]

Reageren niet mogelijk.