Kerkdienst Emmakerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 17/10/2021
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


Voorganger: ds. Arrie van Veen; musicus: Martijn Griffioen
We lezen uit Deuteronomium 30: 11-20 en Marcus 1: 21-28.

Leven vraagt om keuzes maken. En keuzes maken vraagt om goed luisteren en open zijn voor wat je hoort. Dat klinkt simpel, maar het blijkt vaak een lastige opdracht te zijn.

Collecte Diaconie: Christenen en moslims in Noord-Kameroen
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel zone: een regio met een droog klimaat. De Lutherse Broederkerk werkt met alle inwoners van dit gebied aan een duurzame en stabiele toekomst. Met een landbouwprogramma werkt ze aan voedselzekerheid. Daarnaast worden predikanten opgeleid om te werken aan een stabiele samenleving waarin verschillende religies in vrede samenleven.

De kerk is met 1300 kerken breed verspreid over heel Noord-Kameroen, een gebied zo groot als Nederland. Door klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De natuur is onvoorspelbaar. Verkeerd water- en grondgebruik maakt de situatie er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners leven onder de armoedegrens. De Lutherse Broederkerk leert boerengezinnen duurzame landbouwtechnieken. Hun oogst levert meer op, ze leren die goed bewaren en voorkomen dat de bodem verder uitdroogt. Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en kunnen hun kinderen naar school.

In Kameroen is twee derde van de inwoners christen, maar in het noorden zijn moslims in de meerderheid. Christenen en moslims leven daar al decennia in vrede samen. Maar dat is niet vanzelfsprekend. In een gebied waar ieder jaar maar drie maanden regen valt, ontstaat makkelijk ruzie om vruchtbare grond. De meeste christenen zijn boer. De meeste moslims zijn nomade of handelaar.

De opkomst van gewelddadige moslim sektes en kleine radicale christelijke kerken zet de goede verhouding tussen christenen en moslims onder druk. Sinds 2014 is het niet veilig meer in Noord-Kameroen. De terreurbeweging Boko Haram valt dorpen aan in Nigeria en en ook over de grens in Noord-Kameroen. Veel mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld en verblijven nu in vluchtelingenkampen. In een kwetsbaar droog gebied waar de inwoners het al moeilijk genoeg hebben om zelf rond te komen.

Boko Haram bestrijdt niet alleen christenen maar ook gematigde moslims. Predikanten leren bij de Lutherse Broederkerk hoe ze moeten omgaan met toenemende spanningen in hun gemeenschap. Ze krijgen les over de islam. Ze leren dat het belangrijk is om in vrede met elkaar te leven.

Katholieke, protestantse en islamitische leiders proberen samen op te trekken om radicalisering tegen te gaan. Religie moet een instrument van vrede zijn en niet van geweld. In een regio met zoveel uitdagingen, speelt de kerk een sleutelrol. De kerk biedt met haar landbouwprogramma kansen aan iedereen: christenen én moslims.

Dankzij uw bijdrage kan de Lutherse Broederkerk in deze droge Sahelzone zich ontwikkelen en veel mensen geestelijk en materieel steunen. Op zondag 17 oktober wordt voor dit doel gecollecteerd. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Reageren niet mogelijk.