Kerkdienst Emmakerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 06/02/2022
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


Registreer voor Kerktijd en ontvang uitnodiging om diensten bij te wonen

Uitzending via Kerk-TV

Voorganger: ds. Marjan van der Wal; organist: Martijn Griffioen

Bij de dienst: Liefde en dood behoren tot de grote thema’s van een mensenleven. Over liefde en dood gaat het zondag in het Johannesevangelie. Jezus houdt veel van Lazarus en zijn zussen. Die sturen Hem een bericht dat hij ziek is, doodziek kennelijk. Toch gaat Jezus pas naar hem toe als Lazarus gestorven is. Waarom zo laat? Laat God ons in de steek als we het moeilijk hebben? We lezen zondag het eerste deel van de opwekking van Lazarus, namelijk vers 1-16. Zondag 20 februari wordt dit verhaal vervolgd.

Naast de lezing uit Johannes lezen we 2 Korintiërs 5, 1-10. In dit deel gaat het ook over de dood en lezen we Paulus zijn visie daarover; het sterfelijke wordt door het Leven verslonden! En daarom mogen we vol goede moed blijven. Daar zullen we zingend bij aan sluiten en de lezingen omringen met het Taizé-lied: ‘Jezus U bent licht in ons leven’. Martijn Griffioen zal ons muzikaal begeleiden.

Collecte

De eerste collecte is voor de diaconie.
Het thema van deze collecte is: Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda. In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens èn natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte in de kerk, zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden?
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda

De tweede collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk.

Beide collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Oppas en kindernevendienst

Nu de kerken weer opengaan, wordt ook de crèche weer opgestart. In de Emmakerk vanaf zondag 30 januari. De kindernevendienst gaat deze zondag nog niet van start, bericht volgt wanneer dit wel het geval is.

 

Reageren niet mogelijk.