Kerkdienst Emmakerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 10/10/2021
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


Voorganger: ds. Marjan van der Wal ; musicus: Terry Hamberg

‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft”. Zo neemt Jezus het woord wanneer hij tot de Farizeeën spreekt. Het licht als eerste scheppingswoord is een belangrijk gegeven in het Johannesevangelie. Licht gaat om waarachtig en oprecht handelen. Dat komt ook terug in de brief aan de Efeziërs, waarin staat dat licht goedheid voortbrengt, gerechtigheid en waarheid. Deze beide lezingen uit Johannes 8, 18-20 en Efeziërs 5, 15-21 staan centraal in de eredienst van komende zondag. Levende vanuit het Licht willen wij ook de Maaltijd van de Heer vieren. De dienst wordt muzikaal begeleid door Terry Hamberg. Er is deze zondag nog geen nevendienst en oppas. Deze zullen er vanaf 17 oktober weer zijn.

Reageren niet mogelijk.