Kerkdienst Emmakerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 25/12/2022
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


Voorgangers: ds. Marjan van der Wal en ds. Corine Havelaar – organist: Martijn Griffioen  – Uitzending KerkTV

Op zaterdagavond branden er vuurtjes in heel Soest. Vuurtjes waarbij gezongen wordt, gebeden en met elkaar gesproken. Op deze kerstmorgen lezen we het kerstverhaal uit Lucasevangelie 2, 1-20. We lezen over de geboorte van Jezus en over de herders. Zij zaten ongetwijfeld ook bij een vuurtje. Waar zette het vuurtje hen toe aan? Een deel van het verhaal zal uitgespeeld worden door kinderen. Verder zullen in deze dienst ook bekende kerstliederen gezongen worden.

Collecte

De eerste collecte is voor de diaconie. Vluchtelingen die Griekenland proberen te bereiken maken een levensgevaarlijke reis. Ze krijgen te maken met honger en dorst, onveiligheid en uitputting. Soms raken ze onderweg hun familie kwijt. En bereiken ze eenmaal de kust, dan kan hun rubberboot zomaar meedogenloos teruggeduwd worden de zee op. Lukt het hen wél in Griekenland aan te komen, dan wacht hen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen – direct na aankomst – en helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak. Vandaag is de Kerk in Actie collecte bestemd voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Geef licht en toekomst aan deze kwetsbare kinderen. Uw gift is onmisbaar.

De tweede collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk.

Beide collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Reageren niet mogelijk.