Kerkdienst Emmakerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 18/12/2022
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


Voorgangers: ds. Marjan van der Wal – organist: Terry Hamberg – Uitzending KerkTV

 Op deze vierde adventszondag waarbij we al dichtbij het kerstfeest komen, kijken we nog eenmaal naar de identiteit van Jezus: Wie is Hij? En waar komt Hij vandaag? We vervolgen de geslachtslijn die uitkomt bij Jezus en lezen uit Mattheus 1: 1-17 het geslachtsregister. Deze morgen staan we stil bij een van de voor-moeders van Jezus: Tamar. Zij wordt als eerste door Mattheus genoemd in het geslachtsregister. We zin-gen deze dienst o.a. een lied dat niet meer in het nieuwe liedboek  staat: ‘O kom, o kom Immanuel’ en eindi-gen met een lied van hoop ‘Op U mijn Heiland blijf ik hopen’. 

Collecte

De eerste collecte is voor de diaconie met als thema: Vrolijkheid in asielzoekerscentra. Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan achttien jaar, waar ze met of zonder ouders in asielzoekerscentra wachten op de beslissing of ze mogen blijven. Stichting De Vrolijkheid organiseert bij asielzoekerscentra wekelijks het Kunstlab met meer dan honderd kunstprojecten. Via dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst geven kinderen en jongeren vorm aan hun eigen verhalen. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen en bieden hen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc’s worden de workshops afgesloten. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk voor kinderen en jongeren in azc’s en andere diaconale projecten. Hartelijk dank!

De tweede collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk.

De derde collecte is voor de kerstpakkettenactie.

Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Reageren niet mogelijk.