Kerkdienst Emmakerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 11/09/2022
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


Voorganger: ds,Marjan van den Berg organist: Martijn Griffioen –  uitzending Kerk-TV

Deze zondag staat in het teken van het verlorene. De eerste lezing uit Exodus 32, 7-14 gaat over een spannend moment in de geschiedenis van het volk van Israël. Het volk heeft gedanst rond het gouden kalf en aanbidt een afgod in plaats van God. God ontsteekt in woede, maar Mozes weet God te overreden. Dwars door Zijn eigen woede en de ontrouw van volk heen, blijft Hij zijn volk zoeken. In de gelijkenissen uit Lucas 15, 1-10 maakt Jezus duidelijk wie God is en hoe Hij omgaat met wie verloren is. Jezus zit aan tafel met mensen die aan de zijkant van de maatschappij leven. Wanneer de Farizeeërs Hem daarover aanspreken vertelt Jezus de gelijkenissen gaan over het verloren schaap en het verloren muntstuk. Ik wijs u vast op het prachtige lied dat we na de preek zingen: LB 388,

‘Voor ieder van ons een plaats aan tafel’.

De moeite waard om vast te beluisteren op bijvoorbeeld YouTube. De muzikale begeleiding wordt deze morgen verzorgd door Martijn Griffioen.

Er is kindernevendienst en oppas

Collecte

De eerste collecte is voor de diaconie met als doel hulp te bieden aan mensen met een handicap die wonen in Myanmar (Birma). Deze mensen behoren vaak tot de vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M), een partnerorganisatie van Kerk in Actie, verbetert de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap. Zo biedt TLMI mensen met een handicap vaktrainingen en microkredieten. Ook stimuleert TLMI bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Tot slot kunnen kinderen en volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie.

Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vaktrainingen kunnen volgen, een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie krijgen.

De tweede collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk.

Beide collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Reageren niet mogelijk.