Kerkdienst Emmakerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 28/11/2021
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


Voorganger: ouderenpastor Jannie van den Berg. Organist: Piet van Dijk

Bij de dienst: Zondag is het eerste advent; we zijn in verwachting van verandering. Lucas schrijft zijn evangelie van tempel naar tempel. Dat was voor de eerste hoorders van het evangelie niet vanzelfsprekend, want de tempel was al verwoest wanneer Lucas erover schrijft. We ontmoeten als eerste de priester Zacharias die zijn werk doet in de tempel. Daar heeft hij een ontmoeting met verstrekkende gevolgen. En thuis wacht zijn vrouw Elisabet. Er is oppas en kindernevendienst! Ouderenpastor Jannie van den Berg

Registreer voor Kerktijd en ontvang uitnodiging om diensten bij te wonen

Uitzending via Kerk-TV

Collectemededelingen voor zondag 28 november

De eerste collecte is voor het jaarproject van de diaconie: de zorg voor kinderen in armoede in Moldavië

Youth for Christ werkt in dit project samen met plaatselijke kerken in Moldavië om kinderen van wie de ouders in het buitenland werken opvang in een veilige omgeving te bieden, zodat zij niet op straat zwerven of terecht komen in de seksindustrie. De opvang van deze kinderen gebeurt in dagcentra in of bij de kerken. Op dit moment zijn er 45 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 1.400 kinderen opgevangen worden. Een deel van de dagcentra die YfC heeft helpen opzetten, werkt inmiddels zelfstandig zonder de hulp van YfC en weet er ook geld voor te werven. De begeleiding van de kerken door YfC heeft er ook toe geleid dat inmiddels ruim 80 kerken diaconaal actief zijn geworden.
Het jaarproject staat iedere maand een keer op het collecterooster 2021. Giften zijn zeer welkom en kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL 90RABO0304725390 tnv College van Diakenen Soest onder vermelding Jaarproject 2021. Wil u meer weten over deze actie dan kunt u een video bekijken via:

https://vimeo.com/389272014.

 

De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk. Beide collecten worden u van harte aanbevolen.

 

Reageren niet mogelijk.