Kerkdienst Emmakerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 20/11/2022
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


Voorgangers: ds. Marjan van der Wal, pastor Jannie van den Berg en Leen Lievaart – organist: Terry Hamberg  – Uitzending KerkTV

Deze zondag sluiten we in de Emmakerk het kerkelijk jaar af met het gedenken van onze gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Kort na hun overlijden hebben we hun naam genoemd in ons midden, hun gedachteniskaars aangestoken en hun naam opgeschreven in de boekrol. Voor deze gedachtenisdienst worden familieleden en naasten, van hen die overleden zijn, uitgenodigd en we hopen velen van hen te mogen ontmoeten in ons midden. We noemen hun namen en steken nogmaals hun gedachteniskaars aan. Tijdens de dienst is er voor iedereen de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken voor iemand die u persoonlijk wilt gedenken. Het thema van deze gedachtenisdienst is ‘Troost’. We lezen uit Jesaja 43 en 2 Korintiërs 1 en luisteren o.a. naar het lied van Sela ‘De mensen die we missen’.

Muzikale medewerking wordt verleend door Terry Hamberg (orgel) en Rianne Druijff (zang).

Collecte

De eerste collecte is voor de Diaconie

De tweede collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk.

Beide collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Reageren niet mogelijk.