Kerkdienst Emmakerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 21/11/2021
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


Gedachteniszondag

We noemen in deze Gedachtenisdienst de namen van hen die het afgelopen jaar zijn overleden in de voormalige kernen Emmakerk en Wilhelminakerk. Nabestaanden worden persoonlijk uitgenodigd om bij deze dienst aanwezig te zijn. Bij het noemen van de namen zal voor een ieder een kaars aangestoken worden. De Schriftlezing uit Efeziërs 1 laat ons deze morgen zien wat Jezus zijn nabestaanden meegaf als erfenis. Wat kunnen wij daarmee in onze tijd? En wat geven wij mee aan een volgende generatie?

Na de dienst mogen de nabestaanden de kaars, een roos en een steentje meenemen. Een ieder die aanwezig is, mag aansluitend een lichtje aansteken ter herinnering aan diegene die hen zijn ontvallen. Ook een ieder die thuis de dienst meebeleeft is welkom om na de dienst naar de Emmakerk te komen om een lichtje te ontsteken.De viering wordt gezamenlijk geleid door ouderenpastor Jannie van den Berg, ds. Marjan van der Wal en Leen Lievaart. De muzikale begeleiding is in handen van Martijn Griffioen.

In de Wilhelminakerk projecteren we deze zondag de kerkdienst vanuit de Emmakerk. Het biedt u in deze weken met verscherpte coronamaatregelen extra zitplaatsen als u toch graag samen met anderen de viering wilt beleven. De vereiste coronamaatregelen zullen uiteraard in acht worden genomen. Er is oppas en kindernevendienst. Er is geen koffiedrinken na de dienst.

Uitzending via Kerk-TV

Klik hier voor de laatste corona maatregelen 

Collectemededelingen voor zondag 21 november

De eerste collecte is voor het jaarproject van de diaconie: de zorg voor kinderen in armoede in Moldavië

Youth for Christ werkt in dit project samen met plaatselijke kerken in Moldavië om kinderen van wie de ouders in het buitenland werken opvang in een veilige omgeving te bieden, zodat zij niet op straat zwerven of terecht komen in de seksindustrie. De opvang van deze kinderen gebeurt in dagcentra in of bij de kerken. Op dit moment zijn er 45 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 1.400 kinderen opgevangen worden. Een deel van de dagcentra die YfC heeft helpen opzetten, werkt inmiddels zelfstandig zonder de hulp van YfC en weet er ook geld voor te werven. De begeleiding van de kerken door YfC heeft er ook toe geleid dat inmiddels ruim 80 kerken diaconaal actief zijn geworden.
Het jaarproject staat iedere maand een keer op het collecterooster 2021. Giften zijn zeer welkom en kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL 90RABO0304725390 tnv College van Diakenen Soest onder vermelding Jaarproject 2021.

De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk. Beide collecten worden u van harte aanbevolen.

 

Reageren niet mogelijk.