Kerkdienst Emmakerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 03/07/2022
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


Voorganger: ds. Marjan van der Wal, organist: Martijn Griffioen  –  uitzending Kerk-TV

Zondag zullen drie kinderen in de dienst de overstap maken van de kindernevendienst naar Checkpoint. Dat zijn Thobias Vernède, Sybren Kooistra en Daniël Rodermond. Een nieuwe stap op weg in de gemeente. We zullen daar op een bijzonder manier aandacht aan besteden. Wat heb je nodig in je leven als je aan iets nieuws begint? Een bemoediging kan je op weg zetten. We lezen zondag een tweetal lezingen waarin bemoedigingen klinken. Het eerste verhaal komt uit Jozua 1,1-9, waarin Jozua aan de Jordaan staat voordat hij het beloofde land zal binnengaan. God spreekt hem toe en er klinkt driemaal: ‘Wees moedig en standvastig’. Bij de lezing uit Marcus 6, 45-51 horen we hoe de leerlingen in de nacht in een storm verzeild raken en Jezus naar hen toe komt en zegt: ‘Houd moed! Ik ben het, wees niet bang.’

Er is kindernevendienst en oppas

Collecte

De eerste collecte is voor de diaconie.

India – Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst

Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er mag zijn, gewoon zoals je bent. Dat is ook wat wij als kerk uitdragen: er is plaats voor iedereen ongeacht je afkomst. Dat is India wel anders. Daar worden duizenden Dalit- kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in India om kansarme kinderen een betere toekomst te bieden.

De tweede collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk.

Reageren niet mogelijk.