Kerk TV vanuit de Emmakerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 31/05/2020
Tijd: 10:00 - 11:15

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


Pinksteren

Voorganger: ds. Marjan van der Wal –  Organist: Martijn Griffioen

De kerkdienst wordt via Kerk TV uitgezonden

Velen kijken er naar uit: maandag 1 juni gaat de horeca open en mogen we het terras op. Maar zondag 31 mei zetten we in de kerk de deuren en de ramen al open. De Heilige Geest blaast ons de wereld in, om te getuigen. Een spannend gegeven in een tijd met beperkingen en het in achtnemen van gepaste afstand. Hoe gaan we dat doen? We lezen deze morgen hoe de volgelingen van Jezus in beweging worden gezet. Die lezing komt uit Handelingen 2:1-22. De dienst zal muzikaal en in het vuur van de Pinkstergeest begeleid worden door de Emmaband.

Oproep aan ouders en kinderen:

In het kindergedeelte doen we samen een proefje. Willen jullie een glas, limonade (met prik!) of Spa rood en rozijntjes klaarzetten? Vast dank.

Kaars

In de kerk brandt de Paaskaars. Aan het begin van de viering word je uitgenodigd om zelf thuis een kaars aan te steken en ook daar het licht van Christus te laten branden. Een teken dat we in Christus met elkaar verbonden zijn.

Voorbedenboek digitaal

Zolang de gewone kerkdiensten vanwege het coronavirus door digitale vieringen via Kerk-TV worden vervangen, is er de mogelijkheid om gebedsthema’s en voorbeden digitaal aan te vragen. Om redenen van privacy vragen we je deze gebeden zonder namen te noteren. Alleen als de voorbede betrekking heeft op jezelf of op iemand die jou daarvoor toestemming gaf, kunnen we een naam noemen. Je kunt je gebedsintentie (i.v.m. de opname vooraf) tot vrijdagavond 18.00 uur mailen naar voorbede@pgsoest.nl

Collecte

1e collecte Diaconie: ‘Steun in de rug voor jonge open kerk in Marokko’

Vandaag is deze collecte bestemd voor het werk van kerken in Marokko. Misschien verrast het u dat er kerken zijn in dit islamitische land. Ja, ze zijn er en ze groeien! Het zijn kerken waar christenen uit diverse Afrikaanse landen bij elkaar komen. Ze spreken veel verschillende talen, maar de diensten zijn in het Engels of in het Frans.
Naar deze kerken komen Afrikaanse studenten, die in Marokko studeren en er soms blijven wonen. Maar ook Afrikaanse migranten die in Marokko stranden, onderweg naar Europa. In Nederland horen wij vooral berichten over de gevaarlijke oversteek over de Middellandse Zee. Hun minstens zo gevaarlijke tocht door de barre woestijn is ons minder bekend. Ze verliezen vrienden, ze moeten geld zien te verdienen om te overleven, ze wonen beroerd en er is vaak geen medische zorg als ze ziek zijn.
Wat is het dan belangrijk als er een kerk is die naar je omkijkt! Die je van voedsel en kleding voorziet en die een luisterend oor biedt. Dat er een plek is om Gods troost en nabijheid te zoeken. Met uw bijdrage ondersteunt Kerk in Actie de kerk in Marokko om praktische hulp te bieden aan migranten. Daarnaast is uw gift ook bedoeld om predikanten op te leiden. Zo waait Gods Geest door Marokko en brengt vele nationaliteiten samen. U kunt een gift overmaken op NL90 RABO 0304 7253 90 ten name van College van Diakenen opdat Kerk in Actie praktische hulp kan bieden aan migranten in Marokko. Bedankt voor uw bijdrage!

De 2e collecte is voor de lokale kerk. U kunt uw gift daarvoor op NL33 RABO 0359 9048 66 overmaken ten name van College van Kerkrentmeesters PG Soest

U kunt gebruik maken van de Givt app op je smartphone. Dan geeft u anoniem. Als u de app nog niet heeft, dan kunt u die downloaden via de App- of Playstore.

U kunt maximaal 3 collectes tegelijk invoeren elk voor een willekeurig bedrag. In de kerk zou u uw mobiele telefoon langs een zender in de collectezak halen. In de thuissituatie kiest u uit een lijst van goede doelen de Protestantse Gemeente Soest.

De complete orde van dienst is te vinden op de app CHRCH

Reageren niet mogelijk.