Kerk TV vanuit de Emmakerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 17/05/2020
Tijd: 10:00 - 11:15

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


ds. Kees Bregman


Gonny van der Maten

De kerkdienst wordt via Kerk TV uitgezonden

In deze Paastijd legt het leesrooster ons verhalen uit het boek Exodus voor, over het volk van God dat bevrijd uit ‘angstland’ onderweg is naar een nieuwe wereld. Bevrijd worden is één ding, bevrijd léven een ander ding. Nog onderweg, in de woestijn, krijgt Israël de Tien Woorden (Exodus 20:1-17). Wat zijn dat?

Verbodsborden (‘gij zult niet …’), richtlijnen als van het RIVM, wijsheden zoals overal in de mensheid te vinden zijn? En waarom tien? Omdat je er je handen vol aan hebt? Over leven-in-vrijheid en de zin van leefregels gaan we het hebben. Daar zitten we midden in, in deze coronatijd. De eerste zin geeft de toon aan: “Ík ben de Heer, uw God, die U uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.” Leven in vrijheid betekent: bij je Bevrijder blijven.

Voor deze dienst zijn vooral kerkliederen gekozen waarvoor Willem Vogel (1920-2010) de melodie geschreven heeft. Op 2 mei jl. was het zijn 100e geboortedag. Van Vogel heeft de kerk in de tweede helft van de twintigste eeuw het nieuwe zingen geleerd! In het bijzonder klinkt een gezongen voorbede: ‘Laat ons bidden uit gemis’ – een tekst van Joke Ribbers (1933-2003) op muziek van Willem Vogel. Elk couplet heeft een eigen zetting. Bijzonder, in deze tijden van corona, spreekt het 10e, laatste couplet:

Here, sluit Uw oren niet voor dit kleine mensenlied.
Gij kent al die duizendtallen die het zingen wordt belet.
Heer, erbarm U over allen. Heer, verhoor ons smeekgebed.

In deze viering speelt Gonny van der Maten de Partite sopra “Laudate Dominum” (Psalm 146) van Jacob Bijster (1902-1958) en de Fuge in e moll van Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847). We lezen naast Exodus 20 het evangelie uit Johannes 15:9-17

Kaars

In de kerk brandt de Paaskaars. Aan het begin van de viering word je uitgenodigd om zelf thuis een kaars aan te steken en ook daar het licht van Christus te laten branden. Een teken dat we in Christus met elkaar verbonden zijn en geroepen tot dragers van het licht.

Voorbedenboek digitaal

Zolang de gewone kerkdiensten vanwege het coronavirus door digitale vieringen via Kerk-TV worden vervangen, is er de mogelijkheid om gebedsthema’s en voorbeden digitaal aan te vragen. Om redenen van privacy vragen we je deze gebeden zonder namen te noteren. Alleen als de voorbede betrekking heeft op jezelf of op iemand die jou daarvoor toestemming gaf, kunnen we een naam noemen. Je kunt je gebedsintentie tot zondagmorgen 8.30 uur mailen naar voorbede@pgsoest.nl

NB De complete orde van dienst is te vinden op de app CHRCH (voor zowel mobiel als laptop).
Meld je aan bij Jaap Gaasenbeek (j.gaasenbeek@hetnet.nl) als je dit kanaal nog niet gebruikt.

 

Reageren niet mogelijk.