Kerk TV vanuit de Emmakerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 05/07/2020
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


voorganger: Janneke Bron    organist: Gonny van der Maten

De kerkdienst wordt via Kerk TV uitgezonden

Voorganger: pastor Janneke Bron; cantor-organist: Gonny van der Maten

Deze zondag klinken de bekend geworden woorden van Jezus: ‘Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven.’ Veel mensen verlangen naar rust in de hectiek van de samenleving, van werk en gezin. Er wordt ons ook een juk aangeboden en dat klinkt tegenstrijdig, want bij ‘juk’ denk je al gauw aan een drukkende last. Je ziet misschien het plaatje voor je van iemand die twee emmers torst. Aardig om te weten dat buffels het juk altijd met zijn tweeën dragen. Ze hebben er waarschijnlijk zelf geen weet van, maar zo verdelen ze de last. De een helpt de ander.

De lezingen zijn Zacharia 9: 9-10 en Matteüs 11: 25-30. Psalm 84 is de introïtuspsalm. Dan zingen we lied 221, bij de roep om ontferming 145b, glorialied is 302:1. Bij de lezingen zingen we liederen uit Taizé, 103e en 62b. Na de overweging klinkt in lied 897 de verzuchting door van Augustinus: ik ben onrustig totdat ik rust vind bij U. We sluiten af met lied 416. Gonny speelt aan het begin en einde van de dienst orgelmuziek Andante en Nachspiel van Felix Mendelssohn Bartholdy. pastor Janneke Bron

Voor de kinderen: Als je samen met je ouders met het verhaal van zondag aan de slag wilt kun je hier het verhaal vinden en wat ideeën om er samen over na te denken.

https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-a/veertiende-zondag-door-jaar-a.html

Kaars

In de kerk brandt de Paaskaars. Aan het begin van de viering word je uitgenodigd om zelf thuis een kaars aan te steken en ook daar het licht van Christus te laten branden. Een teken dat we in Christus met elkaar verbonden zijn.

Voorbedenboek digitaal

Zolang de gewone kerkdiensten vanwege het coronavirus door digitale vieringen via Kerk-TV worden vervangen, is er de mogelijkheid om gebedsthema’s en voorbeden digitaal aan te vragen. Om redenen van privacy vragen we je deze gebeden zonder namen te noteren. Alleen als de voorbede betrekking heeft op jezelf of op iemand die jou daarvoor toestemming gaf, kunnen we een naam noemen. Je kunt je gebedsintentie (i.v.m. de opname vooraf) tot vrijdagavond 18.00 uur mailen naar voorbede@pgsoest.nl

De complete orde van dienst is te vinden op de app CHRCH

 

 

Reageren niet mogelijk.