Kerk TV vanuit de Emmakerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 21/06/2020
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


voorganger: ds. Kees Bregman    organist: Gonny van der Maten

De kerkdienst wordt via Kerk TV uitgezonden

Volgens het evangelie heeft Jezus iets met sommige vogels. De pittige lezing uit Matteüs 10 (16-20/26-31) begint met duiven en eindigt met mussen. Over haviken en eksters horen we niets. De vogel is vanouds een symbool voor de ziel. Je kunt je leven erin zien, zoals het is, en wat dat dan met God te maken heeft.
Tussen duif en mus krijgen we te horen hoe de Heer zijn leerlingen uitzendt op een moeilijke missie. Rowan Williams, de vroegere aartsbisschop van Canterbury, merkt ergens op dat christenen ‘live in the neighbourhood of chaos’. Geloven brengt je in de buurt van chaos. Jezus volgen maakt je gevoelig voor situaties waar het leven niet de ruimte krijgt, waar mensen lijden door door onrecht en kwetsbaarheid. Er is alle reden om je dan machteloos en sprakeloos te voelen, en zelfs bang te zijn, maar de Meester geeft zijn leerlingen een andere manier van kijken mee. Wat je ziet is het niet. Hij ziet wat de Vader ziet. We doen een oefening in anders kijken, en de mussen zullen ons daarbij helpen!

Kaars
In de kerk brandt de Paaskaars. Aan het begin van de viering word je uitgenodigd om zelf thuis een kaars aan te steken en ook daar het licht van Christus te laten branden. Een teken dat we in Christus met elkaar verbonden zijn.

Voorbedenboek digitaal
Zolang de gewone kerkdiensten vanwege het coronavirus door digitale vieringen via Kerk-TV worden vervangen, is er de mogelijkheid om gebedsthema’s en voorbeden digitaal aan te vragen. Om redenen van privacy vragen we je deze gebeden zonder namen te noteren. Alleen als de voorbede betrekking heeft op jezelf of op iemand die jou daarvoor toestemming gaf, kunnen we een naam noemen. Je kunt je gebedsintentie (i.v.m. de opname vooraf) tot vrijdagavond 18.00 uur mailen naar voorbede@pgsoest.nl

De complete orde van dienst is te vinden op de app CHRCH –
meld je aan bij Jaap Gaasenbeek (j.gaasenbeek@hetnet.nl) als je dit kanaal nog niet gebruikt.

 

Reageren niet mogelijk.