Het festival Lichaam – Ziel – Geest

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: za. 30/11/2019
Tijd: 10:00 - 15:00

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


Voor alle inwoners van Soest. In de Emmakerk.

Een festival met humor, speelsheid, creativiteit en plezier over lichaam, ziel en geest en dat vanuit het christelijke gedachtegoed. Wat moet je je daarbij voorstellen?

In de verschillende zalen van de Emmakerk vind je diverse sprekers, musici, (creatieve) werkvormen die kortere of langere tijd je aandacht vragen of je uitdagen mee te doen.
Er is bibliodrama (biblioloog), dans, haptonomie, mindfulness. Er zijn workshops: bijbelse tapas maken, anders-bidden, stop-motion film maken, poëzie lezen. Er is live luistermuziek! Sprekers houden korte toespraken (pitches) vanuit hun vakgebied over het thema. Je kunt je de hele dag of een deel daarvan actief inzetten. Op de dag zelf kun je intekenen voor de workshops. Daarnaast: volop koffie, thee en hapjes. Ook hier geldt: voor elk wat wils.

Ds. Peter van den Berg:
Aan de vooravond van mijn afscheid van de PGS én van mijn actieve loopbaan wil ik graag een rode draad in mijn leven in de schijnwerpers zetten door collega’s, vrienden en bekenden te laten ‘shinen’ (c.q. hun licht laten schijnen) over deze rode draad: de verbondenheid van lichaam, ziel en geest. Ooit was ik elektrotechnisch ingenieur, toen werd ik dominee en ook haptotherapeut. Mijn afstudeerscriptie ging over ‘non-verbale communicatie van het heil’ … Nu wil ik mijn afscheid graag inkleuren door een festival over ‘lichaam, ziel en geest’. En ik zou dit graag zien als mijn bijdrage aan de leden van de PGS en breder, de mensen van Soest, die inspiratie zoeken in deze samenleving.

Ruimte voor creativiteit, passie, plezier, enthousiasme, geloof.

Kosten deelname festival: Een vrijwillige bijdrage kunt u nog overmaken naar:
Bankrek.: NL33 RABO 0359 9048 66 t.n.v. College van Kerkrentmeesters
m.v.v. Festival

Datum: zaterdag 30 november, van 10.00-15.00 uur

De afscheidsdienst van ds. Peter van den Berg is op zondag 15 december om 10.30 uur in de Emmakerk

Festivalboekje

Reageren niet mogelijk.