Gesprekskring

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: do. 31/01/2019
Tijd: 10:00 - 11:30

Locatie
De Sleutel (achter Petrus- en Pauluskerk)

Soort van activiteit:


Geloof in een tijd van verandering:   op zoek naar een nieuw verstaan

In onze westerse wereld zien we kerk en geloof in een snel tempo steeds verder afkalven. De hoofdoorzaak daarvan is volgens mij de groeiende vervreemding tussen het kerkelijk geloof en de moderne maatschappij. Veel van dat geloof is voor de moderne mens onbegrijpelijk en vaak zelfs onaanvaardbaar geworden.

Ik wil op de eerste plaats nagaan waardoor dat gekomen is. Is de geloofsboodschap al te lang gegoten in de taal van een cultuur waarin de werkelijkheid anders ervaren werd?

Daarom wil ik op zoek naar een nieuw spreken over God, over Jezus en over de Heilige Schrift, een spreken dat ener-zijds volledig trouw blijft aan de christelijke geloofstraditie, maar anderzijds ook recht doet aan de moderne werkelijkheidsbeleving. Voorlopige planning van de onderwerpen:

  1. De oude en de nieuwe manier waarop mensen hun werkelijkheid beleven
  2. Een nieuw beeld van God
  3. Geloven is leven in vertrouwen
  4. De Heilige Schrift: menselijke reacties op het ervaren van God
  5. Jezus, beeld van God
  6. Het koninkrijk van God in deze wereld

Spreker:           Wil Veldhuis

Tijd:                    maandag van 10.00 – 12.00 u

Data:                  De Sleutel, Soest; 8 nov; 22 nov; 6 dec; 3 jan; 17 jan; 31 jan

Parochiehuis, Soesterberg;  15 nov; 29 nov;

13 dec; 10 jan; 24 jan; + een dag in feb.

Aanmelding:

Soest:                voor 22 okt

Soesterberg:    voor 1 nov

Contact:            aanmelding via locatiesecretariaat, op werk-dagen 10-00 – 12.00 uur: T 035-6011320 (niet op dinsdag) of via mevr. Jannie Barlo, E info@marthamaria.nl

Reageren niet mogelijk.