De Groene Kerk

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: do. 08/11/2018
Tijd: 20:00 - 22:00

Locatie
De Open Hof

Soort van activiteit:


Protestantse Gemeente Soest gaat op voor GROENE KERK!

Wij realiseren ons dat we op een kwetsbare planeet leven en dat stappen (terug) noodzakelijk zijn. Het initiatief om te komen tot een ‘Groene Kerk’ is een logisch gevolg op de thema’s van het ‘Conciliair proces: gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping’.

Een aantal gemeenteleden heeft zich in het afgelopen jaar verdiept in het fenomeen ‘Groene Kerk’. Er ligt een voorstel om er PGS-breed mee aan de slag te gaan. De (kleine) kerkenraad onderschrijft de Groene Kerk ambitie en wil het onderwerp de aandacht geven die het verdient.

Noodzaak

De noodzaak lijkt vanzelfsprekend om als kerken bezig te zijn met onze kwetsbare planeet in deze tijd van overconsumptie naast landen met honger. Als wij kijken wat we al doen als individuele kerken is dit al best veel. Interessant zou zijn om te inventariseren wat wij als PGS  al doen (denk hierbij aan eerlijke koffie, spaarlampen, energie besparing, HR verwarmingsketels, beleggingsbeleid, duurzaam omgaan met afval, maar ook kerktuin e.d.). Er zijn natuurlijk initiatieven buiten de kerken waar ook kerkleden aan meedoen (denk aan schuldhulpmaatje, voedselbank, zonnepanelen en energiebesparing).

Deelname Groene Kerk

Om de duurzame ideeën verder uit te werken is het een logische stap om als gemeente het thema ‘Groene Kerk’ op te pakken. Wij haken aan bij het initiatief van netwerken van Kerk in Actie en Tear (zie www.groenekerken.nl). Inmiddels doen er al ruim 150 kerken en moskeeën aan mee! Het gaat om een doorgaand proces waarbij wij als kerkelijke gemeente elk jaar iets nieuws gaan ondernemen.

Eerste informatieavond wanneer en waar?

Op 8 november is er om 20.00 uur in de vorm van een Kerkcafé een informatieavond in De Open Hof,  Dalweg 2.

Als spreker voor deze avond hebben wij Michiel Wind uitgenodigd. Vanuit zijn ervaringen bij de Paaskerk in Baarn zal hij het thema “Groene Kerk” nader toelichten. In het tweede deel van de avond willen wij het thema bespreken en duurzame ideeën voor zowel de kerk als thuis inventariseren en uitwisselen. Wij hopen op een brede belangstelling uit de gemeente om dit thema gezamenlijk op te pakken.

Een ieder is van harte uitgenodigd!

Namens de initiatiefnemers : Adriaan Vonk, Gerrit Bons en Pieter de Jong.

Contactadres: GroeneKerk@pgsoest.nl

Reageren niet mogelijk.