Bijbelkring

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: di. 26/01/2021
Tijd: 10:30 - 11:45

Locatie
Johanneskerk

Soort van activiteit:


Met de bijbelkring kwamen we 30 december weer bijeen. We luisterden naar Psalm 98, omdat die in de kersttijd vaak gezongen wordt en we ons afvroegen: waarom is dat eigenlijk? We vonden er met elkaar een aantal mooie antwoorden op. Ook trof ons het begin én het slot van de psalm. We voelen ons soms zo machteloos en klein onder al het kwaad, dat ook in onze tijd wereldwijd en soms ook heel dichtbij geschiedt, waardoor ons (ook letterlijk!) het zingen wordt ontnomen. Maar, de laatste verzen roepen ons op om dát in Gods handen te laten en vooral over Zijn wonderen te zingen.

We spraken af D.V. dinsdagmorgen 26 januari weer bijeen te komen. Het is fijn dat het op een veilige afstand van elkaar in de Johanneskerk kan. We beginnen om half elf (met koffie of thee) en gaan rond kwart voor twaalf weer uiteen. We willen dan luisteren naar de nachtegaal onder de Psalmen, 23. We zijn blij met de trouwe opkomst, maar natuurlijk mogen ook anderen aansluiten of zomaar eens een keer komen. Wilt u eerst nog meer weten, dan kunt u mij bellen. P. Vermaat, v.d.m., tel. 0318-510161

Reageren niet mogelijk.