Afscheid Open Hof

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 30/05/2021 - zo. 20/06/2021
Tijd: Hele dag

Soort van activiteit: Geen Categorieën


Terugblik laatste viering De Open Hof

Vooraf bedenk je van alles en hoop je dat de corona maatregelen niet een te grote invloed hebben op de hele viering. Achteraf kunnen we zeggen dat we een waardige afsluiting hebben kunnen realiseren. Zowel in de kerkzaal als buiten in de tent. Afsluiten van een vierplek is meer dan het ‘niet meer gebruiken van een kerkzaal’. Die kerkzaal is ook het thuis van een wijkgemeente. Afscheid nemen van de vierplek betekent dus ook afscheid nemen van de wijkgemeente De Open Hof. Een wijkgemeente met een bijna 50-jarige geschiedenis. In al die jaren zijn er kleurrijke predikanten in wijk West aan het werk geweest en heeft De Open Hof een eigen identiteit ontwikkeld. Afstand doen van je eigenheid, van wat je dierbaar is geworden, is niet gemakkelijk. De teksten van Gerrit Olsman, de keuze van de liederen, de muziek ter afwisseling en ter ondersteuning van de zang van Wim Koedijk en Imme Lautenbach. Het was indrukwekkend en passend. Maar hoe geef je uiting aan het einde van de vierplek? Door een stoet van ambtsdragers te vormen die de Paaskaars, de bijbel, het avondmaalstel, de doopkan, de collectezakken buiten en het gedachtenisboek vasthielden. Bij elk attribuut sprak Gerrit een bede uit. Deze ceremonie emotioneerde veel aanwezigen.

Na de viering konden we genieten van de ontmoeting. Veel gemeenteleden hadden elkaar in tijden niet gezien. Het weer werkte volop mee en de organisatie was geheel ingesteld op een corona-veilige uitvoering. Dat werd zeer gewaardeerd. Het middagconcert, met de bekende kwaliteit die Tjalling eigen is, zorgde voor een prachtige afsluiting. Alle medewerkers hebben samen gezorgd voor een waardig en zinvol afscheid, waar we met trots aan terugdenken. Uiteraard is alles nog terug te zien via onze website.

Nanno Vlaanderen   

 

 

Afscheid vierplek Wilhelminakerk

Op 19 september 2021 namen we afscheid van de PGS vierplek in de Wilhelminakerk.

Ab Faas gaf een terugblik op de mooie jaren en verwoordde het gevoel van de wijkgemeente: De sluiting van de Wilhelminakerk is een volstrekt verkeerde beslissing, maar het is niet anders. Dochter Rosamint zong daarna het prachtige lied: Jerusalem.

Leen Lievaart ging bij de overweging in op Habakuk 3:2- U werk o Heere! Behoud het in het leven in het midden der jaren. Deze tekst stond altijd op de gevelsteen boven de toegang en riep de kerkgangers op dat te belijden en te bidden. Het is Gods werk en Hij kan en zal het in stand houden. Een levende gemeenschap die Gods liefde gestalte geeft. Het gebouw is daarvoor slechts een instrument.

Vele musici hadden een aandeel in deze ontroerende viering. Het harpspel, de liederen en goede begeleiding tilden de gemeente over de moeilijke hobbel: afscheid nemen van de zo vertrouwde vierplek waar elke zondag het loflied klonk en Gods woord werd gehoord.

Fréderique Lucas legde uit hoe de gemeenschap verder zou kunnen gaan. Veel vertrouwde voorwerpen gaan mee naar de nieuwe vierplekken in Emmakerk en Oude Kerk. Zelfs twee wijnstokken zullen daar geplant worden als symbool van een levende gemeente, die groeit door verbondenheid met Christus en vrucht draagt aan de ranken.

Het gebouw van de Wilhelminakerk en de Rank zijn verkocht aan de stichting die het complex in stand wil houden en de maatschappelijke functie wil continueren. In het gebouw is ook plek voor een buurthuis, waar de voormalige kerkleden elkaar in de vertrouwde omgeving kunnen ontmoeten en anderen uit Soest Zuid gastvrij kunnen ontvangen. Het kan de geloofsgemeenschap helpen om niet uiteen te vallen. De Kerkzaal blijft trouwens multifunctioneel beschikbaar voor o.a. begrafenissen en trouwerijen.

Bij het afscheid waren vele oud-voorgangers aanwezig. Er werd nog lang nagepraat met een glaasje en een hapje.

Leen Lievaart

 

Reageren niet mogelijk.